Logo

Når man synger med sit barn formidles følelser af nærvær, af glæde og ømhed. I en travl og ofte støjfyldt hverdag kan det for den voksne være svært at finde ind til ro og nærvær. Sangen kan være en genvej til at skabe rum for de væsentlige kvaliteter af livsfylde, livsglæde, fællesskabsfølelse og nærvær. Kontakt sognemedhjaelper@floengkirke.dk, tlf. 4656 4247 

Nu kan du bidrage til kirkens indsamlinger via din smartphone med Swipp og MobilePay. Nummeret er 91 54 61 95

Så er de nye brochurer over vejkirker og andre åbne kirker for 2016 udkommet. Der er i alt 409 kirker fordelt udover hele landet, der har valgt at være med i brochurerne. Sidste år introducerede Kirkefondet, der udgiver brochurerne, cykelvenlige vejkirker, der betyder, at der ved disse kirker er et sted, hvor man kan stille sin cykel, få fyldt sin vandflaske, og der vil være en cykelpumpe til rådighed.

I perioden fra 1. april til 30. september er Fløng Kirke åben tirsdag - torsdag i tidsrummet 9 - 15 og fredag 9 - 13. Dog kan kirken være lukket for besøgende i tilfælde af en kirkelig handling. 

Sognets Hus blev indviet i december 2010. Siden har kirken modtaget mange henvendelser om leje af lokalerne til private arrangementer. Menighedsrådet har vedtaget et regelsæt, som kan downloades ved at klikke på overskriften.

Bliv frivillig lægmandlæser

Fritz Ole Jensenius læser indgangsbøn

Fløng Kirke har 17 frivillige læsere. Som læser er det din opgave at læse ind-og udgangsbøn eller en tekst fra Det Gamle Testamente. Kontakt

Har du overvejet, om en plads i menighedsrådet er noget for dig? Menighedsrådet bestemmer, hvordan kirken og Sognets Hus skal drives, vedligeholdes og udvikles.

Hvis du stiller op ved valget til dit lokale menighedsråd i Fløng Sogn, så kan du være med til at give noget godt videre.

Der vil være orienterings-og opstillingsmøde om valget i Sognets Hus tirsdag den 13. september kl. 19.00, så kom og lyt til kandidaterne. Du kan også selv stille op. Jo flere desto bedre.

Hvis du vil have flere oplysninger, kan du læse mere på www.menighedsraadsvalg2016.dk

Du er også meget velkommen til at kontakte Vibeke Enghoff Jensen i valgudvalget.

Som et led i markeringen af Fløng Kirkes yngste klokkes 500 års jubilæum kommer Danmarks eneste transportable klokkespil til Fløng. Koncerten finder sted i forlængelse af friluftsgudstjenesten kl. 11.00, så der er mulighed for at nyde sin medbragte mad i pausen mellem de to arrangementer. I tilfælde af regn går vi indendørs.

Salg af billetter finder sted i Sognets Hus tirsdag 16. august kl. 15.00 i Foyeren. Det foregår efter "først til mølle" princippet, da der er et begrænset antal pladser. Herefter sælges de resterende billetter hos kordegnen.

Af Vibeke Enghoff Jensen, medlem af valgudvalget og møde-og aktivitetsudvalget

Menighedsrådet har som opgave at levere rammer og midler til sognets arbejde, så vi på bedste måde har en levende kirke, der er åben for alle sognets medlemmer.

Menighedsrådet er stedet, hvor en masse beslutninger træffes, informationer gives og opgaver løses. Der er stadig tagsagen – det utætte tag på sognets hus – som vi i skrivende stund ikke har fået afgørelse på. Skal der flere træer på kirkegården? Hvordan sparer vi på elregningen i kirken? Er arbejdsmiljøet blandt medarbejderne godt? Fungerer udvalgene, og er der aktiviteter, vi skal overveje?  

Fremtiden – vil du stille op til menighedsrådet?

Det er snart 4 år siden sidste valg. Derfor holder vi tirsdag den 13. september orienterings- og opstillingsmøde for Fløng Sogn i Sognets Hus. Menighedsrådet orienterer om rådets opgaver, og hvad der ses frem til i den kommende periode. Efter orienterings-delen fortsætter aftenen med opstillingsmødet, hvor der gerne skulle findes 8 personer og 2 suppleanter, der vil sidde i menighedsrådet i de næste 4 år. Opstillingsmødet munder ud i en kandidatliste – eller flere, hvis det er forsamlingens ønske. Man kan også indlevere kandidatliste uden at deltage på opstillingsmødet. Er der indleveret mere end én liste, afholdes der afstemningsvalg tirsdag den 8. november. I 95% af landets sogne sker valget som aftalevalg, hvor man er enedes om én kandidatliste.

I Menighedsrådet vælges der, hvem der skal være formand, næstformand, kasserer, kontaktperson (til medarbejderne) og kirkeværge.

Menighedsrådet holder et månedligt møde, og udvalgene mødes efter hvad der er behov for. Møde- og aktivitetsudvalget, Ejendomsudvalget, Regnskabsudvalget, Kirke- og kirkegårdsudvalget og Valgudvalget.

Vi har brug for nye kræfter, idet nogle af de eksisterende medlemmer ikke genopstiller. Jeg håber, du vil møde op til orienterings- og opstillingsmødet. Mest af alt håber jeg, du vil overveje at stille op. Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger.

Kalender

Gudstjeneste

søndag 10/07 kl. 10:00 - 11:30

Gudstjeneste

søndag 17/07 kl. 10:00 - 11:30

Gudstjeneste

søndag 24/07 kl. 10:00 - 11:30

Gudstjeneste

søndag 31/07 kl. 09:00 - 10:00

Torsdagscafé

torsdag 04/08 kl. 10:00 - 12:00

Gudstjeneste

søndag 07/08 kl. 10:00 - 11:30

Torsdagscafé

torsdag 11/08 kl. 10:00 - 12:00

Gudstjeneste

søndag 14/08 kl. 10:00 - 11:30

Menighedsrådsmøde

onsdag 17/08 kl. 19:00 - 22:30

Torsdagscafé

torsdag 18/08 kl. 10:00 - 12:00

Gudstjeneste

søndag 21/08 kl. 10:00 - 11:30

Torsdagscafé

torsdag 25/08 kl. 10:00 - 12:00

Friluftgudstjeneste

søndag 28/08 kl. 11:00 - 12:30

Koncert med klokkespil

søndag 28/08 kl. 13:00 - 14:30

Torsdagscafe

torsdag 01/09 kl. 10:00 - 12:00

Gudstjeneste

søndag 04/09 kl. 10:00 - 11:30

Fløng Kirkes Filmklub

mandag 05/09 kl. 19:00 - 22:00

Torsdagscafe

torsdag 08/09 kl. 10:00 - 12:00

Gudstjeneste

søndag 11/09 kl. 10:00 - 11:30

Kom og syng med

mandag 12/09 kl. 14:30 - 16:30