Filmklubbens formål og indhold

Filmklubbens formål: At Fløng Menighedsråd (Filmklubben) ved filmaftener i løbet af sæsonen viser et antal kvalitetsfilm, der ikke blot udtrykker gode etiske, sociale, kunstneriske og kristne værdier, men som også er en relevant udfordring for os som mennesker og kristne. Arne Kristiansen er initiativtager og leder af filmklubben, Jens Peter Kristensen, Stence Christiansen og Kirsten Boeck er medledere. 

Aftenens program
En kort introduktion - vi ser filmen - og efterfølgende nydes et lettere traktement, mens vi taler om filmen. Medlemskab og forevisning er gratis, men der opkræves 25 kr. for traktementet.  

Filmklubben lukker for optagelse af nye medlemmer

På grund af stor tilslutning til filmklubben - og pga. pladsforholdene i Sognes Hus - har bestyrelsen besluttet, at der indtil videre ikke optages nye medlemmer. Evt. interesserede kan ved henvendelse til bestyrelsen komme på venteliste.

 

Der skal der lyde en stor tak for jeres trofaste opbakning til de 7 filmaftener i den forløbne sæson. For bestyrelsen er det en stor glæde at opleve en fyldt sal i Sognets Hus til hver filmaften.

Men efter vinter kommer vår - og efter COVID-19 bliver det igen hverdag, vi ved blot ikke hvornår. Til gengæld ved vi, at Filmklubben indleder en ny sæson mandag 7. september, men det kommer der mere information om efter sommerferien.  

Bedste hilsner 

Kirsten, Stence, Jens Peter og Arne 

Bestyrelsen

Arne Kristiansen er initiativtager og leder af Fløng Kirkes Filmklub
Jens Peter Kristensen er med i filmklubbens betyrelse
Stence Christiansen er med i filmklubbens bestyrelse
Kirsten Boeck er med i filmklubbens i bestyrelsen