Filmklubbens formål og indhold

Filmklubbens formål: At Fløng Menighedsråd (Filmklubben) ved filmaftener i løbet af sæsonen viser et antal kvalitetsfilm, der ikke blot udtrykker gode etiske, sociale, kunstneriske og kristne værdier, men som også er en relevant udfordring for os som mennesker og kristne. Arne Kristiansen er initiativtager og leder af filmklubben, Jens Peter Kristensen, Stence Christiansen og Kirsten Boeck er medledere. 

Aftenens program
En kort introduktion - vi ser filmen - og efterfølgende nydes et lettere traktement, mens vi taler om filmen. Medlemskab og forevisning er gratis, men der opkræves 25 kr. for traktementet.  

Filmklubben lukker for optagelse af nye medlemmer

På grund af stor tilslutning til filmklubben - og pga. pladsforholdene i Sognes Hus - har bestyrelsen besluttet, at der indtil videre (nytår 2020) ikke optages nye medlemmer. Evt. interesserede kan ved henvendelse til bestyrelsen komme på venteliste.

 

2. september kl. 19.00: "Journal 64"

Nogle håndværkere gør en uhyggelig opdagelse i en ældre københavnsk lejlighed: Bag en falsk mur i lejligheden finder de tre mumificerede lig siddende omkring et spisebord med en ledig plads klar. Kriminalkommissær Carl Mørck og hans assistent Assad i Afdeling Q bliver sat til at finde ud af, hvem mumierne er og hvem den fjerde plads er tiltænkt. Carl og Assad sætter jagten ind på lejlighedens beboer og finder spor tilbage til den berygtede kvindeanstalt på Sprogø, hvor misrøgt og lægelige forsøg med tvangssterilisering var en fast del af hverdagen for de anbragte, såkaldt utugtige piger. Carl og Assad indleder et kapløb mod tiden for at forhindre nye mord og overgreb. 

Om pigehjemmet på Sprogø i øvrigt:
Det er et særligt - og gruopvækkende - kapitel i Åndsvage forsorgens historie. Fra 1923-1961 husede Sprogø en anstalt for "moralsk defekte" kvinder. Kvindeanstalten på Sprogø var ikke et fængsel, men de indsatte var der på ubestemt tid. Det var ikke et hospital, men de indlagte blev opfattet som syge. Kvinderne blev betragtet som letfærdige og løsagtige, men havde selv en drøm om en borgerlig tilværelse.

Det var overlægerne, der havde magten over de store afgørelser: Anbringelse og udslusning. Til daglig var det forstanderinden på Sprogø, der bestemte over pigernes gøren og laden, over straf og belønning. Overlægen havde rollen som ”far”. Forstanderinden som ”mor”. Sprogø skulle fungere som hjem for pigerne.

Forstanderinden på øen var forbilledet for, hvordan pigerne skulle opføre sig for at bevise, at de var skikkede til prøveløsladelse. I pressen blev livet på Sprogø altid fremstillet i positive vendinger.

Filmen – en thriller - er fra 2018 og varer 113 min.  

Bestyrelsen

Arne Kristiansen er initiativtager og leder af Fløng Kirkes Filmklub
Jens Peter Kristensen er med i filmklubbens betyrelse
Stence Christiansen er med i filmklubbens bestyrelse
Kirsten Boeck er med i filmklubbens i bestyrelsen