Filmklubbens formål og indhold

Filmklubbens formål: At Fløng Menighedsråd (Filmklubben) ved filmaftener i løbet af sæsonen viser et antal kvalitetsfilm, der ikke blot udtrykker gode etiske, sociale, kunstneriske og kristne værdier, men som også er en relevant udfordring for os som mennesker og kristne. Arne Kristiansen er initiativtager og leder af filmklubben, Rud Werborg, Jens Peter Kristensen og Stence Christiansen er medledere. 

Aftenens program
En kort introduktion - vi ser filmen - og efterfølgende nydes et lettere traktement, mens vi taler om filmen. Medlemskab og forevisning er gratis, men der opkræves 25 kr. for traktementet.  

Fløng Kirkes Filmklub efterår 2017

Filmaftenerne foregår i Sognets Hus den første mandag i måneden kl. 19.00 - 22.00 følgende dage:
4. september, 2. oktober, 6. november og 4. december - alle dage begynder filmen kl. 19.00!

Filmklubben har været lukket for tilgang af nye medlemmer, men enkelte nye medlemmer vil vi nu gerne give mulighed for at være med. Henvendelse skal ske til filmklubbens bestyrelse.

 
 

Bestyrelsen

Arne Kristiansen er initiativtager og leder af Fløng Kirkes Filmklub
Rud Werborg er med i bestyrelsen
Jens Peter Kristensen er med i bestyrelsen
Stence Christiansen er ny i bestyrelsen