Filmklubbens formål og indhold

Filmklubbens formål: At Fløng Menighedsråd (Filmklubben) ved filmaftener i løbet af sæsonen viser et antal kvalitetsfilm, der ikke blot udtrykker gode etiske, sociale, kunstneriske og kristne værdier, men som også er en relevant udfordring for os som mennesker og kristne. Arne Kristiansen er initiativtager og leder af filmklubben, Rud Werborg, Jens Peter Kristensen og Stence Christiansen er medledere. 

Aftenens program
En kort introduktion - vi ser filmen - og efterfølgende nydes et lettere traktement, mens vi taler om filmen. Medlemskab og forevisning er gratis, men der opkræves 25 kr. for traktementet.  

Fløng Kirkes Filmklub efterår 2018

Kommende film:

3. september: Kongens Valg
1. oktober: Nu eller aldrig (The Bucket List)
5. november: Fuglene over Sundet
3. december: Lion

Filmaftenerne foregår i Sognets Hus den første mandag i måneden kl. 19.00 - 22.00

På grund af filmklubbens mange medlemmer og pladsforholdene i Sognets Hus har bestyrelsen besluttet, at nye medlemmer ikke optages. Dette er gældende fra februar 2018 og foreløbig året ud. 

 
 

Bestyrelsen

Arne Kristiansen er initiativtager og leder af Fløng Kirkes Filmklub
Rud Werborg er med i bestyrelsen
Jens Peter Kristensen er med i bestyrelsen
Stence Christiansen er ny i bestyrelsen