Vi retter blikket mod vores fælles historie, og slår ned på nogle forskellige afgørende perioder og begivenheder i Danmarkshistorien, for at få et indtryk af, hvad der har været med til at forme os, som dem, vi er i dag.

Danmarks Radio fortæller i en stor TV serie i løbet af efteråret ”Historien om Danmark”, og i Fløng kirke tager vi tråden op, og sætter fokus på nogle enkelte af de mange mulige historier, som kan fortælles og nuanceres. Vi indleder med at stille spørgsmålet: Hvorfor er det overhovedet vigtigt at fortælle danmarkshistorie og kan man lære noget af historien?

De øvrige foredrag handler om Vikingetiden og den skandinaviske ekspansion i middelalderen; Om enden på det danske imperium og vejen mod 1864; Om arbejder- og bondekvinders liv gennem 150 års danmarkshistorie; og om den danske krigshelt Anders Lassens deltagelse i Anden Verdenskrig, der sættes ind i en større historisk og kulturel sammenhæng.

Med foredragene vil vi gerne bidrage til oplevelsen af, at historien på godt og ondt er en del af os alle sammen, ligesom vi er en del af den.

Tilmeld dig alle fem foredrag for 200 kr., pris for et enkelt foredrag kr. 40,-

Hent programmet her

eller klik på overskriften for at hente program for højskoleaftnerne 2017 - 2018

Onsdag 27. september kl. 19.00: Historiker og samfundsforsker Michael Böss: Det demente samfund - om historieløshed i nutidskulturen

Michael Böss er historiker og samfundsforsker

Vi får stadig sværere ved at erindre på tværs af generationer, ja, vi har endog fået sværere ved at huske vores eget liv. Desuden er vi ved at miste de fortællinger, der gav tidligere generationer håb og livsmod, og som oppebar de folkelige fællesskaber og institutioner. Michael Böss fortæller om, hvorfor vi skal lære af fortiden; - ikke fordi den var bedre end nutiden, men for fremtidens skyld. Han kommer også ind på, hvordan kirken bør forholde sig til udfordringen fra et samfund, som i stadig højere grad bliver præget af økonomisme, rationalisme, nyttetænkning og abstraktion. Foredraget bygger på temaer fra bogen ”Det demente samfund”. Michael Böss er lektor i historie, forfatter og samfundsdebattør.

Spisning

Ved Fløng Kirkes højskoleaftner kan du hver gang deltage i spisning kl. 18.00 forud for foredraget. 

NB: Husk at medbringe tallerken, bestik og glas

Fællespris for spisning og foredrag pr. gang: 120 kr. eller for alle fem gange inkl. mad kr. 500,-
Drikkevarer købes særskilt.

Husk tilmelding til kirkekontoret hver gang du ønsker at deltage i spisning. 
Tlf. 46 56 27 49, eller på mail: hjo@km.dk

senest torsdagen før mødet.