Ikonskrivning efteråret 2018

Maria Magdalena og havemanden

Et hold ikonskrivere har i en del år fordybet sig i det at skrive en ikon. Det er foregået i kirkens regi, og der er skrevet mange fine ikoner. Der har senest været udstilling af ikonerne i Sognets Hus i påskeugen i år.

Hvis lysten til at fordybe sig i ikonernes verden skulle være til stede, er der stadig mulighed for at deltage.

Der er givet tilsagn fra menighedsrådet, om at kurset kan afholdes igen dette efterår.  

Ikoninstruktør Kirsten Hansson-Brøns har indvilget i at afholde ikonkursus 4 mandage i efteråret fra kl. 15.00-20.00 på følgende datoer:

27. august - 24. september - 29. oktober - 26. november. 

Henvendelse kan ske til:

Hanne Moltesen på telefon 60697546