Du er her: 
 

Julelegat - Fløng sogn

Verner Olav Anders Pedersens legat er et lille legat med begrænsede midler, som kan søges af ældre og andre værdigt trængende med bopæl i Fløng sogn eller med tilknytning til sognet.

Ansøgning om julehjælp skal sendes til den af Fløng Menighedsråd valgte Legatbestyrelse senest mandag den 2. december 2019. Ansøgningen skal indeholde oplysning om ansøgers navn og adresse samt en beskrivelse af ansøgers økonomiske forhold. Ansøgningen sendes til Legatbestyrelsens formand: sognepræst Britta Raakjær Vind, mail: BKV@km.dk eller adresse: Duekær 8, Fløng, 2640 Hedehusene.

                                                                                                             Legatbestyrelsen