Du er her: 
 

Julelegat - Fløng sogn

Verner Olav Anders Pedersens Legat

I december 2018 uddeles julehjælp til ældre og andre værdigt trængende med bopæl i Fløng sogn eller med tilknytning til sognet.

Ansøgning om julehjælp skal være den af Fløng Menighedsråd valgte legatbestyrelse i hænde senest onsdag den 5. december 2018. Der er begrænsede midler til uddeling.

Ansøgning om hjælp kan indsendes på et hvilket som helst tidspunkt af året.

Ansøgningen sendes til formand for legatbestyrelsen, sognepræst Britta Raakjær Vind, Duekær 8, Fløng, 2640 Hedehusene. Mail: BKV@km.dk

Legatbestyrelsen