Du er her: 

Koncerterne er gratis

Koncerterne er gratis

- men De er velkommen til at støtte Fløng Kirkes Ydre Missions-projekt: "Diakoni i Tanzania - omsorg for din nabo" (klik på overskriften for at hente informationsfolder).

Malaria, misvækst på marken og underernæring - det er de barske udfordringer for de fleste, men for de svageste i samfundet er det katastrofalt. Den lutherske kirke i Tanzania ønsker at tjene mennesker og samfundet på alle livets områder. Derfor tager kirken også ansvar for de svageste gennem sit diakonale arbejde, og opbygger netværk, så 400 familier hvert år kan få lægehjælp, rådgivning, tæpper, huse eller hjælp til opdyrkning af jord.

Målet er at styrke den frivillige indsats, så fællesskabet kan tage sig af sine egne medlemmer.

Der er hårdt brug for kirkens indsats i Tanzania, så vi siger tak for enhver gave.

Pengegaver distribueres via Danmission.