Du er her: 

Velkommen til Fløng Kirkes koncerter efterår 2020 og forår 2021

Søndag 30. august 2020 kl. 13.00, Templets Musikkorps. Friluftskoncert

Søndag 13. september 2020 kl. 15.00, ME AND MARIA

Søndag 25. oktober 2020 kl. 15.00, Hildegard von Bingen

Onsdag 9. december 2020 kl. 19.00, De Ni Læsninger

Søndag 17. januar 2021 kl. 15.00, Kong Hans's Kgl. Hofkapel. Nytårskoncert

Søndag 21. februar 2021 kl. 15.00, Morten Kargaard Septet

Søndag 28. marts 2021 kl. 15.00, ExpandingCanvas

Templets Musikkorps, friluftskoncert søndag 30. august kl. 13.00

Templets Musikkorps har virket på Vesterbro og Frederiksberg siden 1892, hvilket betyder, at det er Danmarks ældste Brass Band, også udenfor Frelsens Hær.

Musikkorpset har sin base i Frelsens Hærs afdeling Templet på Frederiksberg. Musikkorpset medvirker ved samtlige gudstjenester året rundt om søndagen.

Foruden tjenesten i København har Templets Musikkorps besøgt mange af Danmarks byer, og endvidere afholdt koncerter rundt omkring i Europa, samt USA. I forbindelse med musikkorpsets 125 års jubilæum besøgte man St. Thomas - tidligere Dansk Vestindien.

Musikkorpsets repertoire er først og fremmest arrangementer komponeret af komponister indenfor Frelsens Hærs egne rækker, som bygger på kendte melodier indenfor Frelsens Hær, men også ofte kendt for publikum udenfor Frelsens hær. Repertoiret vil også indeholde solistnumre, swingarrangementer, og lidt velkendte danske salmer.

Koncerterne er gratis

- men De er velkommen til at støtte Fløng Kirkes Ydre Missions-projekt: Fattigdomsbekæmpelse og kirkeudvikling i Madagaskar.

Uddannelse modvirker fattigdom. Derfor ydes der støtte til skolegang for fattige og udsatte børn, samt til uddannelse af landmænd så udnyttelse af den sparsomme landbrugsjord kan optimeres og samtidig være skånsom mod miljøet.

Tilgangen til Madagaskars Lutherske kirke er så stor, at der ikke er præster nok til at sikre de nye menigheder en ordentlig kristendomsoplæring. Derfor ydes der støtte til uddannelsen af præster på det største Teologiske Fakultet i Madagaskars lutherske kirke, nemlig SALT i byen Fianarantsoa.

Vi siger tak for enhver gave til projektet. Pengegaver distribueres via Danmission.

MobilePay 13758