Litteraturkredsen

Litteraturkredsen har denne sommer måtte tage afsked med Bente Gormsen, der blev bisat fra Fløng Kirke torsdag 7. juni. Bente har været formand for Litteraturkredsen gennem mange år, og hendes gode humør og naturlige væsen har givet hende mange venner og gode relationer. Kirsten Jensen har lovet at overtage aftalerne ind til der er fundet en ny formand.

Litteraturkredsen mødes så vidt muligt den tredje mandag i måneden. I efteråret 2018 er det følgende dage kl. 14.30 i Lille Sal:

  • 17. september
  • 15. oktober
  • 19. november

Foråret 2019

  • 18. februar
  • 18. marts
  • 15. april
  • 20. maj

Nærmere oplysninger ved henvendelse til Kirsten Jensen, tlf. 40481864/46564141