Sogneeftermiddage vinter og forår 2021

Fløng Menighedsråd åbner for en ny sæson med sogneeftermiddage, hvor man selvfølgelig tager Sundhedsstyrelsens vejledning for at undgå Coronavirus med i planlægningen. Glæd dig til nogle hyggelige eftermiddage i godt selskab.

Onsdag 20. januar kl. 14.30 i Sognets Hus

Forfatter, salmedigter og foredragsholder Niels Johansen: "Mormors dyne var udstoppet med hele høns"

Muntre fortællinger og erindringsglimt fra barndommens verden på Østerbro i København i 1950erne og 60erne. En tid, hvor vi som drenge løb plænerne grønne og headede solen i mål i Fælledparken. Med udgangspunkt i bogen: "Som himlen og havet - af drengens billedbog". Niels Johansen, der tidligere var sognepræst i Skovlunde, fortæller i en lys tone, der luner, og mange gange giver anledning til at smil.

Onsdag 17. februar kl. 14.30

Søren Sievers er vikarpræst på Vestsjælland

Sognepræst Søren Sievers "1943 - om augustoprøret 1943"

Foredrag om oprøret, der førte til samarbejdspolitikkens sammenbrud. Det blev besættelsestidens vendepunkt – i al fald i efterkrigstidens historieskrivning. Det var det endelige brud med en samarbejdspolitik, der ganske givet var med til at miskreditere Danmark i den frie verden. Synet på samarbejdspolitikken kan stadig dele vandene.

Søren Sievers har været sognepræst i 30 år så forskellige steder som Kalundborg, Hillerød og Frederiksberg. Han har set verden som valgobservatør m.m. Er p.t. vikarpræst på Vestsjælland. Ellers går Sørens verden fra Odense. Søren begyndte sit arbejdsliv i Politiet og gjorde tjeneste i Københavns Politi fra midten af 70’erne til midten af 80’erne. Besættelsestiden er Sørens store interesse.

Onsdag 17. marts kl. 14.30

Sognepræst Steffen Andresen, Vor Frue, København: Livet er utroligt – men sandt!

Noget om livssyn og livsmod i Benny Andersens digte

Når børn fortæller lidt for vilde og usandsynlige historier siger vi voksne: Nu digter du vist! Men der er heldigvis nogle, der bliver ved med at digte på livet løs. For lige nu er tiden porøs. Skal vi tro tidens realistiske historier, bor vi i en krisetid.  Klimakrisen gør vores fælles fremtid usikker. Covid-19 udfordrer vore vaner og hverdage og hele livsstil. Det frie demokrati og basale menneskerettigheder destabiliseres på den udenrigspolitiske scene. Den identitetspolitiske diskurs rejser grundlæggende spørgsmål om, hvem vi er og hvad vi overhovedet er fælles om som mennesker og som samfund. Tiden er porøs og mere og mere i både verdenshistorien og vores egen personlige historie viser sig skrøbeligere end vi troede og bryder os om. Men den gode digter insisterer på, at der altid også er en tredje historie på færde imellem os, der handler om ånd, menneskelighed, godhed og sandhed. Det gjorde Benny Andersen. Og hans digte får os til at genkende denne tredje historie, både når de hudfletter os og når de giver os livsmod. Ja, det er sådan livet i virkeligheden er, siger vi. Eller sagt med Steffen Brandt fra TV2 …kom nu og digt vores verden lidt større….det er nu vi har brug for et eventyr.

Onsdag 14. april kl. 14.30

Camønobureauet, hvor Jeanette ses til højre.

Designer, kunstner og ildsjæl, Jeanette Lopez-Zepeda, holder foredrag om Camønoen

Camønoen er en 175 km. lang vandrerute på Møn, Nyord og Bogø. Camønoen er natur, kulturhistorie, gastronomi, vandring, stilhed, stjernehimmel og magiske stunder, man aldrig glemmer. Camønoen er også kongerigets venligste vandrerute.

Ruten tilbyder familieture, pilgrimsvandringer, udfordrende vandringer, seniorvenlige ture, oplevelser for handicappede, gastronomiske vandringer og et netværk af ildsjæle, som enten er klar med historier ved bålet, bagagetransport og proviant, eller klar med et venligt “God Camøno” til de, der helst vil gå i fred. Man kan nøjes med at vandre få timer, en forlænget weekend eller flere dage.

Jeanette Lopez-Zepeda fortæller bl.a. andet om den første idé, ildsjælene, projektfasen, de to store åbningsvandringer, samarbejdet med kommunen, de forskellige typer vandrere, de første sæsoner, projekter på Camønoen og Camønoens fremtid.

Fløng Kirkes sogneeftermiddage foregår i Sognets Hus onsdage kl. 14.30

Fløng Kirkes sogneeftermiddage arrangeres af Fløng Menighedsråd og der er gratis adgang. Menighedsrådet byder på kaffe og hjemmebagt kage, der bages af frivillige fra Fløng. Der er hyggeligt samvær indtil dagens foredrag begynder. Sogneeftermiddagene foregår i Sognets Hus onsdage fra 14.30 til ca. 16.30, og det er muligt at bestille kirkebil. Det gøres ved at kontakte Fløng Kirkes kontor på tlf. 46 56 27 49

Kirkekontoret skal da kontaktes senest tirsdag kl. 12.00 før arrangementet