Slangerup Kirke stod færdig i 1588, men en kirke på stedet er nævnt allerede i 1103. Kirkens arkitekt var Hans van Steenwinckel den ældre og bygmesteren var Jørgen von Friborg.
Skulptur af Rudolph Tegner, født 1873 død 1950.

Turen byder på rundvisning i Slangerup Kirke ved sognepræst Caja Emilie Winterø, der både fortæller om kirken og om salmedigteren Thomas Kingo, der var præst ved kirken. Formiddagskaffen indtages ved Salpeter Mosen og frokostbuffet på Fyrkroen i Gilleleje. Efter frokosten afgang til Rudolph Tegners skulpturpark i Dronningmølle. Forventet hjemkomst i Fløng kl. 16.30

Rudolph Tegner f. 1873 - d. 1950

På Rudolph Tegner Museets hjemmeside står følgende:

Tegners naturlige talent vaktes ved mødet med den antikke kultur, da han som 15-årig besøgte Akropolis, og den antikke verden optog ham gennem hele hans kunstneriske liv. Det første større værk under uddannelsen på Kunstakademiet var En Faun (1891), der udstilledes på Charlottenborg.
Efter uddannelsen boede han nogle år i Paris, hvor han stiftede bekendtskab med symbolismen og art nouveau'ens slyngede organiske vækster. Senere besøgte han Italien, hvor han betoges af Michelangelos "Dag og Nat" og "Morgen og Aften", som han beskrev som "gigantiske i Form og Udtryk, tungt hvilende i deres Marmorpragt".

Med disse idealer som baggrund skabte hans ofte voldsomme og teatralske udtryk forvirring og modstand i den danske kunstverden og en blæst om hans person, der kom til at præge hele hans kunstneriske virke. Hans ubændige visionære skaberkraft udmøntede sig i store projekter, der uvægerligt udløste offentlig polemik.

Sogneudflugt til Tryggevælde Å, Gjorslev Gods og Restaurant Bøgeskoven 2015