Nyt indsamlingsprojekt i Fløng Kirke - fattigdomsbekæmpelse og kirkeudvikling i Madagaskar

Præster under uddannelse i projektet SALT.

Fremover samler vi jævnligt ind til en livskraftig kirke i et af verdens allerfattigste lande, Madagaskar, hvor tre ud af fire familier lever i fattigdom. Via Danmission støtter vi bekæmpelse af fattigdom og udvikling af den Lutherske kirke i Madagaskar.

Hvorfor er der brug for støtte?

Folk søger med glæde imod Madagaskars Lutherske Kirke. Faktisk er tilgangen til kirken så stor, at der ikke er præster nok til at sikre de nye menigheder en ordentlig kristendomsoplæring. Vi er med til at styrke uddannelsen af præster på det største Teologiske Fakultet i Madagaskars lutherske kirke, nemlig SALT i byen Fianarantsoa, så kirken fortsat kan vokse og oplære alle de nye medlemmer. Præsterne giver håb i vanskelige situationer, ligesom de er med til at mobilisere til tiltag for fattigdomsbekæmpelse.

Ca. 80 % af befolkningen lever af landbrug, men de færreste kan dyrke afgrøder nok til sig selv og familien. Årlige naturkatastrofer som f.eks. cykloner er med til at gøre landet fattigt. Hvert år mister flere tusinder deres høst og hjem pga. oversvømmelser og ødelæggelser. I kampen for føden bliver nye arealer, som før var skov, inddraget i dyrkningen og truer dermed Madagaskars enestående natur. Det er en stor belastning for miljøet og ingen holdbar løsning. Vi bidrager til arbejdet med at bekæmpe fattigdommen blandt landmændene på en måde, der samtidig er skånsom mod miljøet.  

Uddannelse modvirker fattigdom. Via Danmission bidrager vi til flere forskellige uddannelsesprojekter, bl.a. Døveskolen i Antsiranana, en høj- og husholdningsskole for kvinder, samt støtte til skolegang for fattige og udsatte børn.

Hvorfor samler vi ind i kirken?

Det er en del af kirkens selvforståelse, at vi som menighed samler ind til fattige eller sårbare mennesker, både i Danmark og ude i verden. Indsamlingen minder os om, at der er en verden uden for kirken. At dét, der sker i kirken ikke er et lille lokalt aflukke, som ikke har noget med resten af verden at gøre. Når vi sidder på kirkebænken og det bliver sagt, at der er brug for vores hjælp til at forandre livet for andre mennesker, så bliver kirken en del af verden omkring os, og det kristne budskab får krop.
Billedtekst: Herunder præster under uddannelse. Vi er med til at styrke uddannelsen af præster på det største Teologiske Fakultet i Madagaskars lutherske kirke, nemlig SALT i Fianarantsoa.

Britta Raakjær Vind, sognepræst

Farvel til projekt "Omsorg for din nabo"

I en årrække har Fløng Menighedsråd gennem Danmission støttet et diakonalt projekt i Tanzania, der hedder ”Omsorg for din nabo”. Menighedsrådet gør nu status og ser sig om efter et nyt projekt.

At give hjælp til sin næste - eller sin nabo – i nød, er en vigtig del af det at være kirke. Det er i det hele taget en del af kirkens selvforståelse, og diakoni – næstekærlighed – var en naturlig del af de første kristne menigheder. Hver søndag henviser sognepræst Britta Raakjær Vind eller sognepræst Annika Pedersen til dagens indsamling, hvor alle kan lægge et bidrag i indsamlingsbøsserne. Der er forskellige indsamlingsformål, hvoraf projekt ”Omsorg for din nabo” blot er et af mange.  Projektet har snart forløbet over fem år. Det første bidrag blev givet 14-10-2013 og det sidste 17/4 2018

Nu vil Fløng Menighedsråd se sig om efter et nyt projekt, for det er tid til at gøre status. Herunder kan man se, hvad er der indsamlet gennem årene:

  • 2013, total gavebidrag: 8.278,50 kr.
  • 2014, total gavebidrag: 2.740,50 kr.
  • 2015, total gavebidrag: 6.129,75 kr.
  • 2016, total gavebidrag: 3.930,50 kr.
  • 2017, total gavebidrag: 5.301,01 kr.
  • 2018, fra 1/1-2018 til 13/5-2018 er indsamlet: 579,00 kr. 
  • I alt……………………………...…27.877,76 kr.