Babysalmesang 2020

Et nyt hold med babysalmesang begynder onsdag 22. januar kl. 11.00 i Fløng Kirke. Herefter fortsætter holdet på tirsdage kl. 11.00 - ca. 12.00, dog er der vinterferie i uge 8.

Babysalmesang er målrettet babyer i alderen 3 mdr. - 9 mdr., men du kan sagtens komme med dit barn fra det er 2 måneder gammelt! Undervejs i forløbet vil barnet begynde at genkende lyde og fagter. Gentagelsen og rytmen i forløbet er vigtige elementer for helt små børn.

Vi synger, danser og bevæger os, - vi sidder ikke bare ned og synger -  og på den måde bliver vi fortrolige med salmerne og med kirkerummet. Når vi er færdige med at synge, drikker vi en kop kaffe/the sammen. Vi slutter omkring kl. 12.00

Det koster 100 kr. for 10 gange at gå til babysalmesang. Man betaler til kaffen og varmeregningen. Tilmelding til kordegn Helle Johnsen på Fløng Kirkes kontor i åbningstiden mandag - torsdag kl. 10.00-12.00 på tlf. 46562749, eller mail floeng.sogn@km.dk

Fra børnene er 10 mdr. og til de er 4 år tilbyder vi samvær i kirkens Legestuen for hjemmegående voksne. Vi glæder os til at se dig og dit barn!

Pause efter babysalmesangen. Nu er der tid til at give en sutteflaske, eller drikke en kop kaffe/the.
 
 

Professor emeritus, Inge Marstal, fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har beskæftiget sig med, hvad musik betyder for menneskets udvikling i mange år. Sammen med lektor i musikpædagogik Anne-Mette Riis og stiftspræst Helene Dam har de skabt og udviklet konceptet Babysalmesang.

Du kan hente en artikel af professor Inge Marstal ved at klikke på overskriften.