Babysalmesang efteråret 2019

Fra den 10. september og over i alt 10 tirsdage i efteråret 2019 der der babysalmesang i Fløng Kirke. Der er stadig en enkelt ledig plads, og hvis den skal være din, skal du tilmelde dig på kirkekontoret, der er åbent mandag - torsdag kl. 10.00 - 12.00, til kordegn Helle Johnsen på tlf. 4656 2749

Babysalmesang er for børn i alderen 3 mdr. - 9 mdr., men du kan sagtens komme med dit barn, selvom barnet kun er 2 måneder! Undervejs i forløbet vil barnet begynde at genkende lyde og fagter. Gentagelsen og rytmen i forløbet er vigtige elementer for helt små børn.

Babysalmesang begynder kl. 11.00 i kirken. Selve sangen finder sted fra kl. 11.00 - ca. 11.40 og herefter drikker vi en kop kaffe/the sammen. Så vi slutter omkring kl. 12.00

Fra børnene er 10 mdr. og til de er 4 år tilbyder vi samvær i kirkens Legestuen for hjemmegående voksne. Vi glæder os til at se dig og dit barn!

Med venlig hilsen

Trine May Knutzen
sognemedhjælper
Tlf. 4656 4247