Babysalmesang efteråret 2017

Efter sommerferien vil der igen være mulighed for at synge nogle enkle salmer og sange, danse til dem og på den måde beskæftige sig musisk med sit barn og herved både stimulere barnets udvikling, samt lære barnet kirken at kende på en lidt anden måde end sædvanlig.

Kirkerummet har en særlig lyd og atmosfære. Der er meget at se på for det lille barn og sang og musik opleves anderledes i det store rum både for den voksne og for barnet. Det er ikke nødvendigt, at man selv er god til at synge for at deltage.

Babysalmesang begynder tirsdag 5. september kl. 10.00 - 10.45 i Fløng Kirke og forløber over i alt 10 gange. Der er ikke babysalmesang i efterårsferien (uge 42).

Babysalmesangen ledes af sognemedhjælper Trine May Knutzen, der har modtaget undervisning hos Anne-Mette Riis på Sjællands Kirkemusikskole. 

Det koster 100 kr. at gå til babysalmesang i Fløng Kirke. Tilmelding ved at oplyse navn og mobil nr. til Fløng Kirkes Kontor på tlf. 46 56 27 49

Hele tre hold i sæsonen 2011/2013

Det har været en god sæson for babysalmesang. I efteråret 2011 begyndte det første hold, der bestod af fire mødre, hvoraf tre havde tvillinger. I januar begyndte et hold helt uden tvillinger. I april måned meldte et nyt hold sig på banen, og det hold har netop holdt afslutning.

Tvillingeholdet
Babysalmesang efteråret 2011 med hele tre hold tvillinger
Babysalmesang i Sognets Hus januar 2012
Januar 2012

Afslutning før tiden - aprilholdet 2012

Babysalmesangsholdet, der begyndte den 24. april, holdt afslutning før tiden. Hygge med kaffe og lagkage blev flyttet frem til 19. juni, så alle kunne være med. Så var der mulighed for at tage dette foto. Den aller-sidste gang var tirsdag den 26. juni.

Aprilholdet 2012 bestående af Emil, Philip, Cirkeline, Caroline og Mathilde.