Juniorkonfirmander 2020/2021

I efteråret 2020 og foråret 2021 tilbydes Juniorkonfirmand undervisning for alle kommende 3-klasser på Fløng Skole. Der oprettes et hold i efteråret 2020 og et hold i foråret 2021. Holdene sammensættes efter antallet af tilmeldinger, således at en skoleklasse ikke splittes op.

De nuværende 2-klasser kontaktes i maj eller juni måned, hvor de modtager informationsmateriale og tilmeldingsseddel. Dette gælder selvfølgelig kun såfremt skolerne åbner igen efter nedlukningen pga. corona-virus. Ellers må tilmelding ske i starten af et nyt skoleår.   

Juniorkonfirmander

At være "Juniorkonfirmand" er et tilbud til børn i 3. klasse om at blive mere fortrolige med den kristne børnelærdom og det, der foregår i kirken. ALLE børn er velkomne, både dem, der er døbt, og dem, der ikke er døbt.  

Ordningen går ud på, at børnene mødes med præsten og sognemedhjælperen i Fløng Kirke og Sognets Hus torsdag lige efter skoletid i halvanden time. Børnene kan hentes i SFO`en efter skoletid og blive fulgt til kirken og tilbage igen, hvis I ønsker det.

Gennem sang, kreativitet og leg arbejder vi hver gang med bibelske fortællinger, salmer og bøn. 
I programmet indgår også to - tre familiegudstjenester, hvor hele familien er indbudt til at være med.

Deltagelse er frivillig. Børn, der ikke er med som juniorkonfirmander, kan deltage på lige fod med dem, der har været med, når de i 8. klasse tilbydes almindelig konfirmations forberedelse. 

Fløng Kirke begyndte med Juniorkonfirmander i 1997, og ordningen fortsætter nu på 23. år.  Vil I vide mere om ordningen inden I svarer, er I meget velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Sognepræst, kbf.*Britta Raakjær Vind
Duekær 8, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 31 47
Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl. 11-12, torsdag 17-18,samt efter aftale.
* kirkebogsførende

Sognemedhjælper
Trine May Knutzen

Fløng byvej 16
2640 Hedehusene
Tlf: 46 56 42 47
sognemedhjaelper@floengkirke.dk
Træffes i Sognets Hus hverdage undtagen mandag og fredag.

Juniorkonfirmander skoleåret 2019-2020