Juniorkonfirmander 2020/2021

I efteråret 2020 og foråret 2021 tilbydes alle 3. klasser på Fløng Skole at gå til Juniorkonfirmand. Hen over sommeren har der været tilmelding, og der oprettes et hold med børn fra 3.A i efteråret 2020 og et hold med børn fra 3.B og 3. C i foråret 2021.

Juniorkonfirmander fra 3.A begynder torsdag 10. september lige efter skoletid.
Juniorkonfirmander fra 3.B og 3.C begynder torsdag 14. januar 2021 lige efter skoletid.

Har du ikke fået tilmeldt dit barn, kan du stadig nå det. Hent tilmeldingssedlen her

Juniorkonfirmander

At være "Juniorkonfirmand" er et tilbud til børn i 3. klasse om at blive mere fortrolige med den kristne børnelærdom og det, der foregår i kirken. ALLE børn er velkomne, både dem, der er døbt, og dem, der ikke er døbt.  

Ordningen går ud på, at børnene mødes med præsten og sognemedhjælperen i Fløng Kirke og Sognets Hus torsdag lige efter skoletid i halvanden time. Børnene kan hentes i SFO`en efter skoletid og blive fulgt til kirken og tilbage igen, hvis I ønsker det.

Gennem sang, kreativitet og leg arbejder vi hver gang med bibelske fortællinger, salmer og bøn. 
I programmet indgår også to - tre familiegudstjenester, hvor hele familien er indbudt til at være med.

Deltagelse er frivillig. Børn, der ikke er med som juniorkonfirmander, kan deltage på lige fod med dem, der har været med, når de i 8. klasse tilbydes almindelig konfirmations forberedelse. 

Fløng Kirke begyndte med Juniorkonfirmander i 1997, og ordningen fortsætter nu på 23. år.  Vil I vide mere om ordningen inden I svarer, er I meget velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Sognepræst, kbf.*Britta Raakjær Vind
Duekær 8, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 31 47
Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl. 11-12, torsdag 17-18,samt efter aftale.
* kirkebogsførende

Sognemedhjælper
Trine May Knutzen

Fløng byvej 16
2640 Hedehusene
Tlf: 46 56 42 47
sognemedhjaelper@floengkirke.dk
Træffes i Sognets Hus hverdage undtagen mandag og fredag.

Juniorkonfirmander 2020

Juniorkonfirmand er dåbsoplæring. Forældre og faddere siger ved dåben "ja" til at oplære barnet i den kristne tro. Kirken vil gerne hjælpe med opgaven.
En tur på kirkegården - hvad kan den fortælle os?