Juniorkonfirmandforløbet 2018-2019 er slut

Juniorkonfirmandforløbet for nuværende 3. klasser er slut. I maj måned uddeles forhåndstilmeldinger til nuværende 2. klasser. Nye juniorkonfirmandforløb for kommende 3. klasser begynder efter sommerferien.

At være "Juniorkonfirmand" er et tilbud til børn i 3. klasse om at blive mere fortrolige med den kristne børnelærdom og det, der foregår i kirken. ALLE børn er velkomne, både dem, der er døbt, og dem, der ikke er døbt.  

Ordningen går ud på, at børnene mødes med præsten og sognemedhjælperen i Fløng Kirke og Sognets Hus torsdag lige efter skoletid i halvanden time. Børnene kan hentes i SFO`en efter skoletid og blive fulgt til kirken og tilbage igen, hvis I ønsker det.

Gennem sang, kreativitet og leg arbejder vi hver gang med bibelske fortællinger, salmer og bøn. 
I programmet indgår også to familiegudstjenester, hvor hele familien er indbudt til at være med.

Deltagelse er frivillig. Børn, der ikke er med som juniorkonfirmander, kan deltage på lige fod med dem, der har været med, når de i 8. klasse tilbydes almindelig konfirmations forberedelse. 

Fløng Kirke begyndte med Juniorkonfirmander i 1997, og ordningen fortsætter nu på 21. år.  Vil I vide mere om ordningen inden I svarer, er I meget velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Sognepræst, kbf.*Britta Raakjær Vind
Duekær 8, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 31 47
Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl. 11-12, torsdag 17-18,samt efter aftale.
* kirkebogsførende

Sognemedhjælper
Trine May Knutzen

Fløng byvej 16
2640 Hedehusene
Tlf: 46 56 42 47
sognemedhjaelper@floengkirke.dk
Træffes i Sognets Hus hverdage undtagen mandag og fredag.

Juniorkonfirmander skoleåret 2017 - 2018

I Bibelen står alle historierne om Gud og Jesus, Sofia og Rita
Emil ved døbe-fonten