Juniorkonfirmander forår 2020

Juniorkonfirmand er dåbsoplæring. I efteråret 2019 har børn fra 3.A og 3.C gået til Juniorkonfirmand.
Her i foråret 2020 er det 3.B' tur. Hvis du ikke har fået tilmeldt dit barn, kan du nå det endnu. Hent tilmeldingen her og aflevér den i postkassen ved Sognets Hus. Juniorkonfirmand begynder torsdag 16. januar 2020, hvor Trine henter børnene i SFO'en lige efter skoletid.

Juniorkonfirmander

At være "Juniorkonfirmand" er et tilbud til børn i 3. klasse om at blive mere fortrolige med den kristne børnelærdom og det, der foregår i kirken. ALLE børn er velkomne, både dem, der er døbt, og dem, der ikke er døbt.  

Ordningen går ud på, at børnene mødes med præsten og sognemedhjælperen i Fløng Kirke og Sognets Hus torsdag lige efter skoletid i halvanden time. Børnene kan hentes i SFO`en efter skoletid og blive fulgt til kirken og tilbage igen, hvis I ønsker det.

Gennem sang, kreativitet og leg arbejder vi hver gang med bibelske fortællinger, salmer og bøn. 
I programmet indgår også to - tre familiegudstjenester, hvor hele familien er indbudt til at være med.

Deltagelse er frivillig. Børn, der ikke er med som juniorkonfirmander, kan deltage på lige fod med dem, der har været med, når de i 8. klasse tilbydes almindelig konfirmations forberedelse. 

Fløng Kirke begyndte med Juniorkonfirmander i 1997, og ordningen fortsætter nu på 22. år.  Vil I vide mere om ordningen inden I svarer, er I meget velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Sognepræst, kbf.*Britta Raakjær Vind
Duekær 8, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 31 47
Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl. 11-12, torsdag 17-18,samt efter aftale.
* kirkebogsførende

Sognemedhjælper
Trine May Knutzen

Fløng byvej 16
2640 Hedehusene
Tlf: 46 56 42 47
sognemedhjaelper@floengkirke.dk
Træffes i Sognets Hus hverdage undtagen mandag og fredag.

Juniorkonfirmander skoleåret 2019-2020