Tilmelding til konfirmation i Fløng Kirke 2021

I år foregår det ved at man enten afleverer eller sender tilmeldingsblanketten via ”sikker mail” til: Fløng Kirkes kontor,
Fløng Byvej 16, 2640 Hedehusene

Alle kommende konfirmander og deres forældre skal udfylde en tilmeldingsblanket.

Den kan udskrives her og afleveres til Fløng Kirkes kontor, Fløng Byvej 16, eller sendes via "sikker mail" her fra hjemmesiden her. På denne blanket vælges dato for konfirmationen og I udfylder kontaktoplysninger samt samtykkeerklæring. Man kan også hente en papirkopi udenfor indgangen til Fløng Kirkes kontor i Sognets Hus.

Ved fælles forældremyndighed, skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.

Man kan vælge at skrive under med NemID via denne side her

Forældrene kan vælge mellem at afgive deres underskrifter enten på Fløng Kirkes hjemmeside via den digitale tilmelding med NemID, eller på tilmeldingsblanketten. Vælger I den digitale løsning, skal begge forældre signere med NemID før tilmeldingen bliver registreret. Følg dette link: klik her

Bemærk: Der kan IKKE vælges dato via selvbetjeningsløsningen! Derfor skal tilmeldingsblanketten udfyldes og afleveres senest søndag den 28. juni. Der vil blive sendt en bekræftelse pr. mail på at tilmeldingen er modtaget.

Det fælles informationsmøde for forældre og konfirmander, som plejer at blive holdt i forbindelse med tilmeldingen, bliver i år pga. Corona-situationen afholdt efter sommerferien i sidste del af august, inden undervisningen begynder. Invitation udsendes til de tilmeldte på mail.

Konfirmation i 2021 er planlagt følgende dage:

Bededag, fredag 30. april: unge fra 8.A, Fløng skole

Lørdag 1. maj: unge fra 8.B, Fløng skole

Søndag 2. maj: kan vælges af alle, også unge fra andre skoler

Afhængigt af hvor mange konfirmander, der melder sig, vil der blive afholdt op til tre konfirmationer samme dag med op til 12 konfirmander pr. gang. Klokkeslæt fastlægges senere. Bemærk, at man ikke kan forvente at få plads til mere end ca. 10-12 gæster pr. konfirmand. Ønsker man mulighed for at have flere gæster med i kirke, anbefaler vi at man vælger konfirmation søndag den 2/5, som er åben for alle. De nævnte klasser er Fløng skoles nuværende 7.klasser. De vil blive undervist af præsterne indenfor skoletiden. Undervisningen finder sted på 8.klassetrin.

Tilmelding inden sommerferien 2020 bekendtgøres senere.

Konfirmationer i Fløng Kirke 2022

Datoer for konfirmationerne i Fløng Kirke i 2022 er nu fastlagt:

Bededag, fredag 13. maj: unge fra 8.X, Fløng Skole

Lørdag 14. maj: unge fra 8.Y, Fløng Skole

Søndag 15. maj: kan vælges af alle, også unge fra andre skoler

Afhængigt af hvor mange konfirmander, der melder sig, vil der blive afholdt op til tre konfirmationer samme dag med op til 12 konfirmander pr. gang. Klokkeslæt fastlægges senere. Bemærk, at man ikke kan forvente at få plads til mere end ca. 10-12 gæster pr. konfirmand. Ønsker man mulighed for at have flere gæster med i kirke, anbefaler vi at man vælger konfirmation søndag den 15/5, som er åben for alle. De nævnte klasser er Fløng Skoles nuværende 6.klasser (1/6 2020) Undervisningen finder sted på 8.klassetrin og den foregår inden for skoletiden.

Tilmelding inden sommerferien 2021 bekendtgøres senere.

Med venlig hilsen

Annika Pedersen og Britta Raakjær Vind, sognepræster

Konfirmandundervisning - at gå til præst 2020-2021

For at blive konfirmeret skal du først gå til konfirmationsforberedelse eller ”gå til præst”, som mange kalder det. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter løftet om at være med dig, som blev givet til dig, da du blev døbt. Er du ikke blevet døbt, kan du blive det inden konfirmationen.

Hvad skal man tro?
Har Gud skabt verden? Kan Gud være god, når der sker så meget ondt i verden?
Og hvad nu, hvis jeg nogle gange tvivler?
Ved undervisningen skal du selv være med til at finde svarene, - og der gives ikke færdige svar på alt. Men vi er sammen om vores spørgsmål til livet og til Gud og Jesus.

Få noget, du kan bruge i dit liv
Jesus mødte mennesker, når de var mest ensomme eller bange; når de sørgede eller havde mistet modet. Den slags situationer kommer alle mennesker i. Det er måske ikke lige nu, men når du selv står der en dag, er det godt at kende historierne i din kristne tro.
Vi beder også sammen ligesom vi synger nogle gode salmer.

Forstå din kultur og kend dine rødder
I undervisningen hører du om kristendommens fortællinger, historie og traditioner. Det kan gøre dig klogere på din egen tid og kultur. Mange af Bibelens historier bliver brugt i bøger, billeder og film, som man først rigtigt forstår, når man kender kristendommens historier.

Undervisning og deltagelse i gudstjenester
I Fløng finder undervisningen sted når man går i 8. klasse. Der oprettes to hold, efter nærmere aftale med Fløng skole.
Undervisningen består af 16 dobbeltlektioner, som ligger inden for skoletiden fra september og frem til vinterferien. Herefter er der planlagt to hele dages undervisning en almindelig hverdag, som du også skal deltage i. Undervisningen er obligatorisk.
Vi sender endelig besked om undervisningsdage og hold, når skoleskemaet er lagt.

Du skal deltage i gudstjenesten i Fløng kirke mindst 10 gange fra september og frem til konfirmationen - helst sammen med dine forældre. Det er en del af undervisningen.
Husk at beregne tid til dette i jeres planlægning!
Du og dine forældre bliver inviteret til et informationsmøde i august, og til en Velkomstgudstjeneste, som holdes en søndag i september.
Invitation sendes ud til de tilmeldte med e-mail.
Herefter planlægger I selv, hvilke søndage, det vil passe bedst at komme i kirke.

Med venlig hilsen

Annika Pedersen og Britta Raakjær Vind, sognepræster ved Fløng kirke

 

 

 

Konfirmander lørdag 18. maj, 2019 ved sognepræst Annika Pedersen