Konfirmation i Fløng Kirke

Konfirmander lørdag 18. maj, 2019 ved sognepræst Annika Pedersen

Konfirmationer i Fløng Kirke 2020 udskudt pga. corona

Alle konfirmationer skal udskydes til foreløbigt efter pinse, på grund af de nyeste Corona-tiltag. Denne besked har alle kirker fået onsdag 18. marts fra Kirkeministeriet og biskopperne.

For Jer vil det betyde, at konfirmationerne i Fløng kirke den 8. 9. og 10. maj 2020 er aflyst, og at vi skal fastsætte nye datoer så hurtigt som muligt. Vi ved, at konfirmanderne sikkert bliver rigtig kede af at få denne besked, men vi er nødt til at følge de nye regler.

Der er sikkert mange af jer, der i den seneste tid har været bekymrede over situationen.Biskopperne skriver, at denne beslutning er truffet nu for at give afklaring for de mange familier.

Vi præster havde håbet på, at konfirmationerne i Fløng lå så langt henne på foråret, at smittefaren ville være drevet over, så vi kunne have gennemført, men det står nu klart, at det ikke er muligt. Ingen ved endnu med sikkerhed, hvornår de kirkelige handlinger igen vil kunne foregå som normalt.

Men vi vil kontakte jer så hurtigt som muligt, med henblik på at få fastsat nye datoer.

Vi vil bede jer forældre om at tale denne situation godt igennem med de kommende konfirmander.

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse noget præcist om hvornår konfirmationerne kan gennemføres, men vi vender snart tilbage.

I må gerne følge med på Fløng kirkes hjemmeside, hvor vi orienterer om den aktuelle situation i Fløng kirke, også om forholdene for afholdelse af andre kirkelige handlinger. Generelt gælder det at kirken er lukket og at alle offentlige gudstjenester er aflyst. Ring eller skriv, hvis I har spørgsmål.

Med venlig hilsen Annika Pedersen og Britta Raakjær Vind, sognepræster i Fløng    

Konfirmationer i Fløng Kirke 2021

Datoer for konfirmationerne i Fløng kirke i 2021 er:

Bededag, fredag 30. april: unge fra 8.A, Fløng skole

Lørdag 1. maj: unge fra 8.B, Fløng skole

Søndag 2. maj: kan vælges af alle, også unge fra andre skoler

Afhængigt af hvor mange konfirmander, der melder sig, vil der blive afholdt op til tre konfirmationer samme dag med op til 12 konfirmander pr. gang. Klokkeslæt fastlægges senere. Bemærk, at man ikke kan forvente at få plads til mere end ca. 10-12 gæster pr. konfirmand. Ønsker man mulighed for at have flere gæster med i kirke, anbefaler vi at man vælger konfirmation søndag den 2/5, som er åben for alle. De nævnte klasser er Fløng skoles nuværende 7.klasser. De vil blive undervist af præsterne indenfor skoletiden. Undervisningen finder sted på 8.klassetrin.

Tilmelding inden sommerferien 2020 bekendtgøres senere.

Med venlig hilsen

Annika Pedersen og Britta Raakjær Vind, sognepræster

 

For at blive konfirmeret skal du først gå til konfirmationsforberedelse eller ”gå til præst”, som mange kalder det. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter løftet om at være med dig, som blev givet til dig, da du blev døbt.

Er du ikke blevet døbt, kan du blive det inden konfirmationen.

Hvad skal man tro?

Har Gud skabt verden? Kan Gud være god, når der sker så meget ondt i verden?

Og hvad nu, hvis jeg nogle gange tvivler? 

Ved undervisningen skal du selv være med til at finde svarene, - og der gives ikke færdige svar på alt. Men vi er sammen om vores spørgsmål til livet og til Gud og Jesus.

Få noget, du kan bruge i dit liv

Jesus mødte mennesker, når de var mest ensomme eller bange; når de sørgede eller havde mistet modet. Den slags situationer kommer alle mennesker i. Det er måske ikke lige nu, men når du selv står der en dag, er det godt at kende historierne i din kristne tro.

Du lærer også at bede og synge nogle gode salmer.

Forstå din kultur og kend dine rødder

I undervisningen hører du om kristendommens fortællinger, historie og traditioner. Det kan gøre dig klogere på din egen tid og kultur. Mange af Bibelens historier bliver brugt i bøger, billeder og film, som man først rigtigt forstår, når man kender kristendommens historier.

Undervisning og deltagelse i gudstjenester

I Fløng finder undervisningen sted når man går i 8. klasse. Der oprettes to hold, efter nærmere aftale med Fløng skole.

Undervisningen ligger normalt indenfor skoletiden en gang om ugen fra september og frem til vinterferien. Herefter er der planlagt to hele dages undervisning en almindelig skoledag, som du også skal deltage i.

Vi sender endelig besked om undervisningsdage og hold, når skoleskemaet er lagt.

En del af undervisningen består i at lære gudstjenesten at kende. Derfor er det obligatorisk at du deltager i gudstjenesten i Fløng kirke mindst 10 gange fra september og frem til konfirmationen - helst sammen med dine forældre.

Husk at beregne tid til dette i jeres planlægning!

Vi inviterer til en Velkomstgudstjeneste for dig og dine forældre, som holdes en søndag i september. Besked om denne sendes ud med e-mail.

Herefter planlægger I selv, hvilke søndage, det vil passe bedst at komme i kirke.

Med venlig hilsen

Annika Pedersen og Britta Raakjær Vind, sognepræster ved Fløng Kirke