Information om konfirmation 2017-2018

Da du var lille bestemte din mor og far, at du skulle døbes, - eller måske at du ikke skulle. De fleste, der er blevet døbt, vælger at gå til præst og blive konfirmeret. Er du ikke blevet døbt, kan du blive det inden konfirmationen. Det er en tradition at familien holder fest. Men konfirmation er meget mere end "bare en fest"! 

Tror jeg på Gud?

For de fleste mennesker kan troen godt være blandet med tvivl, men alle er velkomne til at være med, - også selvom man ikke kan ”forstå” hvordan det hele hænger sammen.   At tro er ikke det samme, som at man har ”forstået alt” - Tro er også at have et levende håb, og en tillid til Gud.  

Ved undervisningen får du mulighed for at stille spørgsmål om Gud og Jesus, - og du skal selv være med til at finde svarene, sammen med præsten og de andre på holdet. Derfor må du have lyst til at høre om den kristne tro, og være åben for at arbejde med nogle fortællinger fra Bibelen.

Du skal også lære at synge nogle gode salmer, og være med til at bede til Gud, og deltage i gudstjenesterne i Fløng kirke. 

Undervisning og deltagelse i gudstjenester

I Fløng finder undervisningen sted når man går i 8. klasse. Når du vælger at blive konfirmeret er du forpligtet på at følge undervisningen. Der oprettes to hold, efter nærmere aftale med Fløng skole.  

En del af undervisningen består i at lære gudstjenesten at kende. Derfor er det obligatorisk at du deltager i gudstjenesten i Fløng kirke mindst 10 gange fra september og frem til konfirmationen - helst sammen med dine forældre.

Husk at beregne tid til dette i jeres planlægning!  

Vi inviterer til en Velkomstgudstjeneste for dig og dine forældre, som holdes en søndag i september. Besked om denne sendes ud med e-mail.

Herefter planlægger I selv, hvilke søndage, det vil passe bedst at komme i kirke. 

Kirken og skolen samarbejder om at undervisningen normalt ligger indenfor skoletiden.  Der er undervisning en gang om ugen fra september og frem til vinterferien. Herefter vil der blive planlagt to hele dages undervisning en almindelig skoledag, som du også skal deltage i.

Vi sender endelig besked om undervisningsdage og hold, når skoleskemaet er lagt.

Konfirmationer i 2018:

Bededag 27. april: forbeholdt unge fra 8.a, Fløng skole

Lørdag 28. april: forbeholdt unge fra 8.b, Fløng skole

Søndag 29.april: 8.a og 8.b, samt konfirmander, der går på andre skoler.

BEMÆRK: Der er begrænset plads til gæster i kirken d. 27/4 og 28/4, og man kan ikke forvente at få plads til flere end ca.12 gæster pr. konfirmand.  Der bliver afholdt op til tre konfirmationer samme dag. Ønsker man at have mange gæster med i kirken, anbefaler vi, at man vælger konfirmation den 29/4, hvor der er plads til flere gæster i kirken.

Med venlig hilsen

Britta Raakjær Vind, sognepræst ved Fløng kirke BKV@km.dk  

Udflugt for konfirmander efteråret 2017

Alle konfirmander der begynder i efteråret 2017 deltager i en udflugt, hvor vi skal se Vejleå Kirke. Det er en meget smuk kirke, der er udsmykket af kunstneren Peter Brandes. Nyindskrevne konfirmander bliver hentet i bus på parkeringspladsen ved Fløng Kirke torsdag 28. september kl. 12.30

Konfirmationer i Fløng Kirke 2019

Datoer for konfirmationerne i Fløng kirke i 2019 er:

Bededag, fredag 17. maj: unge fra 8.A, Fløng skole

Lørdag 18. maj: unge fra 8.B, Fløng skole

Søndag 19. maj: kan vælges af alle, også unge fra andre skoler

Afhængigt af hvor mange konfirmander, der melder sig, vil der blive afholdt op til tre konfirmationer samme dag med op til 12 konfirmander pr. gang. Klokkeslæt fastlægges senere. Bemærk, at man ikke kan forvente at få plads til mere end ca. 10-12 gæster pr. konfirmand. Ønsker man mulighed for at have flere gæster med i kirke, anbefaler vi at man vælger konfirmation søndag den 19/5, som er åben for alle. De nævnte klasser er Fløng skoles nuværende 7.klasser. De vil blive undervist af præsterne indenfor skoletiden. Undervisningen finder sted på 8.klassetrin.

Tilmelding inden sommerferien 2018 bekendtgøres senere.

Med venlig hilsen

Sognepræst Britta Raakjær Vind