Konfirmationer i Fløng Kirke 2019

Datoer for konfirmationerne i Fløng kirke i 2019:

Bededag, fredag 17. maj: unge fra 8.A, Fløng Skole

Lørdag 18. maj: unge fra 8.B, Fløng Skole

Søndag 19. maj: kan vælges af alle, også unge fra andre skoler

Afhængigt af hvor mange konfirmander, der melder sig, vil der blive afholdt op til tre konfirmationer samme dag med op til 12 konfirmander pr. gang. Klokkeslæt fastlægges senere. Bemærk, at man ikke kan forvente at få plads til mere end ca. 10-12 gæster pr. konfirmand. Ønsker man mulighed for at have flere gæster med i kirke, anbefaler vi at man vælger konfirmation søndag den 19/5, som er åben for alle. De nævnte klasser er Fløng skoles nuværende 7.klasser. De vil blive undervist af præsterne indenfor skoletiden. Undervisningen finder sted på 8.klassetrin.

Tilmelding finder sted ved at indsende tilmeldingsblanket nedenfor.

Hent tilmeldingsblanketten her.

Med venlig hilsen

Sognepræst Britta Raakjær Vind

Konfirmationer i Fløng Kirke 2020

Datoer for konfirmationerne i Fløng kirke i 2020 er:

Bededag, fredag 8. maj: Unge fra 8. A, Fløng skole

Lørdag 9. maj:  Unge fra 8. B, Fløng skole

Søndag 10. maj: Kan vælges frit af alle, også unge fra andre skoler. 

Afhængigt af hvor mange konfirmander, der melder sig, vil der blive afholdt op til tre konfirmationer samme dag med op til 12 konfirmander pr. gang. Klokkeslæt fastlægges senere. 

På grund af den begrænsede plads i kirken kan man ikke forvente at få plads til mere end ca. 10-12 gæster pr konfirmand. Ønsker man mulighed for at have flere gæster med i kirke, anbefaler vi at man vælger konfirmation søndag den 10/5, som er åben for alle. De nævnte klasser er Fløng skoles nuværende 7. klasser. De vil blive undervist af præsterne indenfor skoletiden. Undervisningen finder sted på 8. klassetrin.

Tilmelding inden sommerferien 2019 bekendtgøres senere.

                                                                 Med venlig hilsen

                                                                 Annika Pedersen og Britta Raakjær Vind, sognepræster

Information om konfirmation 2018-2019

Da du var lille bestemte din mor og far, at du skulle døbes, - eller måske at du ikke skulle. De fleste, der er blevet døbt, vælger at gå til præst og blive konfirmeret. Er du ikke blevet døbt, kan du blive det inden konfirmationen. Det er en tradition at familien holder fest. Men konfirmation er meget mere end "bare en fest"! 

Tror jeg på Gud?

For de fleste mennesker kan troen godt være blandet med tvivl, men alle er velkomne til at være med, - også selvom man ikke kan ”forstå” hvordan det hele hænger sammen.   At tro er ikke det samme, som at man har ”forstået alt” - Tro er også at have et levende håb, og en tillid til Gud.  

Ved undervisningen får du mulighed for at stille spørgsmål om Gud og Jesus, - og du skal selv være med til at finde svarene, sammen med præsten og de andre på holdet. Derfor må du have lyst til at høre om den kristne tro, og være åben for at arbejde med nogle fortællinger fra Bibelen.

Du skal også lære at synge nogle gode salmer, og være med til at bede til Gud, og deltage i gudstjenesterne i Fløng kirke. 

Undervisning og deltagelse i gudstjenester

I Fløng finder undervisningen sted når man går i 8. klasse. Når du vælger at blive konfirmeret er du forpligtet på at følge undervisningen. Der oprettes to hold, efter nærmere aftale med Fløng skole.  

En del af undervisningen består i at lære gudstjenesten at kende. Derfor er det obligatorisk at du deltager i gudstjenesten i Fløng kirke mindst 10 gange fra september og frem til konfirmationen - helst sammen med dine forældre.

Husk at beregne tid til dette i jeres planlægning!  

Vi inviterer til en Velkomstgudstjeneste for dig og dine forældre, som holdes en søndag i september. Besked om denne sendes ud med e-mail.

Herefter planlægger I selv, hvilke søndage, det vil passe bedst at komme i kirke. 

Kirken og skolen samarbejder om at undervisningen normalt ligger indenfor skoletiden. Der er undervisning en gang om ugen fra september og frem til vinterferien. Herefter vil der blive planlagt to hele dages undervisning en almindelig skoledag, som du også skal deltage i.

Vi sender endelig besked om undervisningsdage og hold, når skoleskemaet er lagt.