Krea-kirke

Krea-kirke er et nyt koncept til afløsning for spaghettigudstjenester. De har fungeret godt i mange år og har nydt stor opbakning hos Fløng borgere. Alligevel vælger vi at ændre konceptet, så der nu vil være temagudstjenester. Der vil stadig være gudstjeneste – mad og en aktivitet, men vi vender det rundt, så vi ender i kirken i stedet for at starte der. Mad vil der også være, vi kan dog næsten garantere at det ikke bliver spaghetti med kødsovs. Vi kan også garantere at I vil blive udsat for kreative indslag, hvor vi håber, at I alle vil være med til at ”lege”. 

Når det nu ikke skulle hedde spaghettigudstjeneste mere, blev vi nødt til at finde på et nyt navn. Krea-kirken er måske ikke opfindsomt, men det beskriver meget godt, hvad temagudstjenesterne går ud på. Vi skal udforske biblen og kristendommen på en kreativ måde og vi skal i kirke.

KREA KIRKE – fredag 25. januar, torsdag 14. februar og fredag 29. marts.
Program:

Kl. 17.00: Oplæg ved sognepræst Annika Pedersen
kl. 17.10: Aktiviteter i Sognets Hus
kl. 18.00: Vi spiser sammen, pris 25 kr. for voksne, 15 kr. for børn og 60 kr. for en hel familie.
kl. 18.30: Aftengudstjeneste i Fløng Kirke
kl. 19.00: Tak for i aften 

Vi glæder os til at møde både børn og voksne til Krea-kirke. Målgruppen er børn i alderen 0 – 100 år. Tilmelding nødvendig.