Om billedhuggeren Gunnar Hansen 1901-1972

Forældrenes gravsted på Fløng Kirkegård

Såvel Gunnar Hansen som hans hustru Anna Hansen 1904-1997 og hans far og mor ligger begravet på Fløng Kirkegård.

Gunnar Hansens far Hans Hansen 1873-1953 (gift 1900 med Clara Bentson 1877-1931) blev født på Toftegården i Soderup, Hvedstrup-Fløng sogn, som det 9. og yngste barn af gårdejer Hans Sørensen og Bodil Eriksdatter. Som yngste søn skulle han ikke arve gården men læste teologi, blev højskolemand og endte som præst i Stege.

Gunnar Hansen gik 2 år på tegnekursus på Grand View College, Des Moines, Iowa, USA som elev af Chresten Skikkild, fra 1921-24 gik han på Kunstakademiet i København. Han har udstillet på Charlottenborg Forår 1927-56. Modtog i 1941 Det Anckerske Legat sammen med Vilhelm Lundstrøm, og ligeledes i 1941 Eckersberg Medaljen. 
(I fundatsen hedder det: Med Eckersberg Medaillen kan Akademiet udmærke et menneske, der har ydet en indsats af høj kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller den bundne kunst).

Gunnar Hansens skulpturer er naturalistisk udført, men er tunge og kraftige i en stærkt forenklet form. Når flere figurer er sat sammen til en gruppe, er virkningen en kompakt masse. Ofte arbejder han med 3 figurer, som sammensættes med en tilstræbt symmetrisk virkning omkring et midtpunkt.

Hans opvækst i højskole- og præstemiljø har præget hans emnevalg og stil. Gennem hele sit liv medvirkede han ved mange kirkeudsmykninger.


Gunnar Hansens værker i Fløng

Hjortefigur i kunststen ved kirkens sydmur

Efter Gunnar Hansens død og inden hans enke, Anna Hansen, flyttede fra den store villa i Harreskov, hvor Gunnar Hansen også havde sit atelier, forærede hun Fløng kirke en række arbejder og forstudier:

Fire glaserede keramikrelieffer, nu i Sognets Hus, et keramikkrucifiks (forarbejde) i kapellet, hjortefigur i kunststen ved kirkens sydmur, keramikrelief Peter reddes fra drukning. Endvidere har Gunnar Hansen udformet to gravsten på kirkegården, en over sine forældre, en over sig selv og sin hustru.  

De fire keramikrelieffer af billedhugger Gunnar Hansen

Da Gunnar Hansens enke, Anna Hansen, overdrog reliefferne til Fløng Menighedsråd fortalte hun, at de var forarbejder til en fod til en døbefont. Døbefonten blev aldrig lavet.

De fire keramikrelieffer er ophængt på gangen ind til kirkekontoret mellem foyer og gang med kontorer.  

Kain og Abel

Keramikrelief med Kain og Abel (højde 52,5 cm, bredde 26,5 cm)

Kain, den ældre bror, står til venstre, Abel til højre. 
Abel står i lyse klæder, uskyldens farve, og rækker bedende og takkende sine hænder mod himlen. Han var fårehyrde og har ofret et lam, som ses liggende på bålet. Røgen fra bålet stiger lodret  mod himlen mellem de to figurer som tegn på, at herren har taget imod Abels offer.

Kain, som var agerdyrker, er karakteriseret ved den mørke klædning og det mørke skæg, der på en gang viser ham som ældre og samtidig udstråler et bistert og vredt udseende. Dette understreges af kroppens anspændte holdning og ikke mindst af våbnet i hans højre hånd, der spændt som en fjeder er parat til slag. Han havde også ofret af sin afgrøde, men herren havde ikke taget imod offeret, hvorfor han i vrede og skinsyge dræbte sin bror.

Moses

Keramikrelief med Moses (højde 49,5 cm, bredde 24,5 cm)

Øverst ses guldkalven, som israelitterne fremstillede, da de blev trætte af at vente på Moses, som var steget op på Sinaj Bjerg for at tale med Gud. Til venstre ses en mand, som tilbedende rækker hænderne op mod guldkalven.

Moses, som lige er kommet ned fra bjerget, ses til højre, hvor han i voldsom vrede vender sig bort fra både guldkalv og de tilbedende israelitter, idet han samtidig kaster de to stentavler med lovens bud, så de knuses mod klippegrunden.

Jesu dåb

Keramikrelief af Jesu dåb (højde 44 cm, bredde 24 cm)

Begivenheden synes at foregå i en form for muret bassin og ikke i Jordan floden. Jesus er halvt nedsænket i vandet, mens Johannes Døberen står på kanten af bassinet. Han er klædt i en groftvævet kjortel af kameluld.

Han hælder vand fra en beholder over Jesus, der bøjer hovedet og holder hænderne op i bøn. Begge personer har kraftig hår-og skægvækst, dog nydeligt klippet og trimmet.

Bebudelsen

Keramikrelief af bebudelsen (højde 49 cm, bredde 22 cm)

Ærkeenglen Gabriel helt i hvidt og med vingerne foldet ned langs ryggen bringer det for Maria skræmmende budskab, at hun skal føde Guds søn. Gabriel holder begge hænder velsignende over Marias hoved.

Til forskel fra så mange skildringer af samme motiv, hvor Maria er klædt i fornemme klæder, vises hun her som den jævne kvinde i hverdagstøj. Hun modtager og godtager budskabet i ydmyg bøn og med let bøjede knæ.

Kirkeudsmykninger

Kvissel kirke (Horns hr.) granitrelief over indgang 1925, 
Betlehemskirken døbefont 1938, 
Ikast kirke glasmosaikker 1948 i samarbejde med Ingolf Røjbæk, 
Ols kirke relief i brændt ler 1950, 
Fårup kirke (Sabro hr.) alter keramikskulptur 1950, 
Grarup kirke (Haderslev hr.) krucifiks i brændt ler 1951, 
Ejby kirke (Vends hr.) krucifiks 1951, 
Revninge kirke (Bjerge hr.) alteranordning 1951, 
Balle kirke (Hids hr.) relief i gammel altertavle 1957, 
Svenstrup kirke (Hornum hr.) elfenbenskrucifiks på alter 1960, 
Søborg kirke glasmosaikruder 1960, 
Svinninge kirke (Tuse hr.) trærelief på alter 1960, 
Virum kirke krucifiks i keramik 1961, keramikrelief; Peters fiskedræt, i præsteværelset,
Svenstrup kirke (Als Nørre hr.) altertavle bemalet trærelief 1961, 
Blistrup kirke (Holbo hr.) døbefont 1966, 
Haslev kirke kordekoration 1967, 
Estruplund kirke (Rougsø hr.) glasmosaik i østvindue og krucifiks 1968,
Hadsten kirke (Sabro hr.) krucifiks 1969, 
Brønshøj kirke keramisk relief 1970, 
Århus Sankt Johannes kirke krucifiks 1972 (færdiggjort af Aage Bruun Jespersen 1973), 
Brylle kirke alterbordspanel (1972), 
Gyldenbjerg kirke korsfæstelsesgruppe, Hareskov kirkekeramikrelief, 
Brejning kirke (Holmans hr.) keramikrelieffer, 
Værløse kirke keramikrelieffer i menighedslokalerne skænket af familien.
(Kilde: Svinninge Kirkes hjemmeside)

Fløng kirke fire glaserede keramikrelieffer i Sognets Hus, keramikkrucifiks (forarbejde) i kapellet, hjortefigur i kunststen ved kirkens sydmur, keramikrelief Peter reddes fra drukning, 2 gravsten på kirkegården. Gaver fra Gunnar Hansens enke, Anna Hansen.