Da Fløng Kirke blev anneks til Hvedstrup

Af Orla Roed Jensen

Den 30. august 1932 bragte Roskilde Tidende følgende lille historie. Udklippet er fundet på Lokalhistorisk Arkiv på Blåkildegård. Historien betegnes i avisen som en overlevering, altså en historie, der er overleveret fra slægt til slægt. Her er det en tidligere gårdejer Albrecktsen i Fløng, der fortæller, og denne overlevering bringes hermed videre:

Oprindelig hørte Fløng Kirke ind under Roskilde Domkirke. Bønderne erlagde deres præstetiende dertil, og Roskilde-præsten måtte hver søn - og helligdag gå det lange stykke vej til Fløng Kirke for at prædike. Men i Christian den 4.'s regeringstid forandredes dette forhold. Det skete på følgende måde:

Kongen var en dag på jagt på markerne, der ligger syd for Marbjerg. Da jagten er i fuld gang opdager Fjerde Christian en munkeklædt skikkelse, der meget besværligt bevæger sig over markerne i retning af Fløng. Kongen kalder manden hid og ser, at det er en gejstlig. Det viser sig at være en korpulent mand, der puster og stønner af den hastige gangart.

Hvorhen med sådant hastværk?? spørger kongen.

Jeg skal til Fløng Kirke og prædike. Jeg kommer fra Roskilde og er temmelig sent på gled. Det er på høje tid Deres Majestæt.

Trods det at tiden var kostbar, gav den gejstlige en kort forklaring på alle de genvordigheder, Roskilde-præsterne havde for at kunne udføre deres hverv som prædikant i Fløng Kirke.

Christian den 4. lod forholdene undersøge og kom til det resultat, at Fløng Kirke burde være et anneks til Hvedstrup Kirke, og der udstedtes i den anledning en resolution, hvori det bestemtes, at præsten i Hvedstrup fremtidig skulle prædike i Fløng Kirke.

Skønt Hvedstrup-præsten måtte forrette tjeneste i Fløng, fastholdt Domkirken, at præstetiende skulle vedblive at være Roskilde Domsogns, hvad jo selvfølgelig langt fra var ret og rimeligt.

Men dette forhold ordnede Christian den 4. på en tilfredsstillende måde for alle parter. Præsten lønnedes derefter af kirketienden, hvilken var en indtægt, kongen personligt havde. Først i 1906, da pastor N. Clausen tog afsked, ordnedes det således, at Fløng Kirke blev selvejende. Kirken blev sat til en kapitalværdi af 48.000 kr. Renterne af de 30.000 kr. anvendtes til præstelønning, mens renterne af de 18.000 kr. anvendtes til vedligeholdelse af kirken.

Museumsinspektør Lars Spatzek, Blåkildegård kommenterer, at med beløbet omregnet til nutidskroner ville kirken i dag være billigt til salg. De 48.000 kr. svarer nemlig i 2010-kroner til 2.997.436,89 kr. 

Da Fløng kirke blev anneks til Hvedstrup

Fløng kirke 850 år

Kirkeskibet, som er en model af skoleskibet "Danmark", blev skænket til kirken i 1971. Foto: Jens Raakjær Vind 2014

Her kan hentes den folder, der fortæller Fløng Kirke´s historie. Klik på linket HER og du vil kunne hente folderen.  

Folderen er fornyet og genoptrykt i 2014 og vil blive lagt ud på hjemmesiden til download.