Fløng Kirkes logo

Fløng Kirkes logo kan ses her til højre. 

Fløng Kirkes logo er håndtegnet og udformet som en cirkel, hvori der er indtegnet en klokke. På selve klokken er nogle tegn, som må tilskrives kunstnerisk frihed. Øverst ses en inskription, og nederst et årstal MCCCCVL, der kan oversættes til 1445. Læs mere om regler for romertal her.  

Rundt om klokken på logoet står en latinsk tekst: "O.REX GLORIÆ CUM PACE", hvilket kan oversættes fra latin til: Oh ærens konge (kom) med fred. Når der står punktum efter O. kan det også betyde "Oremus" = Lad os bede, eller "vi beder". Måske er der tale om den bestemte artikel: Den ærens konge (kommer) med fred. Verbet er underforstået.  

Det er oplagt at tænke på Salme 24 i Gamle Testamente, som læses første søndag i advent: Løft jeres hoveder i porte, løft jer ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er han, ærens konge? Hærskarers Herre, han er ærens konge! 

Vi synger det også i salme nr. 84, Den Danske Salmebog: Gør døren høj gør porten vid. Den ærens konge kommer hid.

Klokkerne

Den mindste og ældste af de to klokker har en indskrift på en blanding af latin og plattysk. I oversættelse lyder den: "Oh ærens konge (kom) med fred. Hjælp Gud og Sankt Claus. 1445". 

Den store klokkes indskrift på latin lyder oversat:  

"Hil fromme jomfru. Hil Maria med sønnen. Skønnere end morgenrøden. Bed altid for os. Johannes Fastenow gjorde mig i det Herrens år 1516." 

Du kan læse mere om Fløng Kirke i folderen: Fløng Kirke i 850 år, som ligger her på hjemmesiden under fanen "Om kirken". Folderen kan også downloades her