Præsteliste

Fløng sogn blev ved kgl. rescript af 1625 tillagt det teologiske lektorat ved Roskilde latinskole, og fra 1678 tilfaldt det rekoratet. Fra 1625 - 1725 fungerede præsterne i Hvedstrup som kapellaner i Fløng.

Efter reformationen

Hans Albretsen (død 1569)
Anders Pedersen, Kjøge (1569 - 1573)
Knud Severinsen (1573 - 1627)
Niels Damiansen (1618 - 1630)
Jacob Sørensen Bøtker (1631 - 1641)
Hans Olufsen Bonde (1641 - 1658)
Morten Lauridsen Winding (1659 - 1676)
Hans Thomasen Borch (1676 - 1702)

I 1725 blev Fløng og Hvedstrup slået sammen til et pastorat

Albert Kieldsen Schytte (1702 - 1744)
Laurits Munch Thye (1744 - 87)
Erling Brandt (1785 - 1805)
Anton Henrik Mathiesen (1805 - 1823)
Peter Holst (1823 - 1829)
Ernst Sophus Vilhelm Zahle (1829 - 1836)
Lorents Lorck (1836 - 1868)
Rasmus Theodor Fenger (1872 - 1889)
Niels Clausen (1889 - 1906)
Thorvald Jørgen Adolf Elmquist (1906 - 1916)
Jeppe Petersen Jepsen (1916 - 1923)
Svend Asbjørn Nissen(1923 - 1948)
Gunnar Rørdam Bonnevie (1948 - 1964)

1964 - 1979 Fløng har fælles præster med Hedehusene

Kjeld Zwicky Norup  (1961 - 1967)
Preben Hansen (1964 - 1970)
Edvard Nielsen (1967 - 1974)
Lars Graff Nielsen (1974 - 1976)
Knud Bugge Villadsen (1976 - 1979)
Fløng bliver selvstændigt sogn i1979

Edvard Nielsen (1970 - 1974)
Lars Graff Nielsen (1974 - 1976)
Inge Nielsen (res. Kappelan) (1974 - 1979)
Knud Bugge Villadsen (1976 - 1979)
Henriette Bitsch (1979 - 1979)
Jørgen Bruun (1979 - 1989) 
Britta Raakjær Vind (1990 -  )