Menighedsrådsmøder 2017/2018

Fløng Menighedsråd afholder offentlige møder:

 • Onsdag 15. november 2017 kl. 19.00 i Store sal.
 • Tirsdag 9. januar 2018 kl. 19,00 i Store sal
 • Onsdag 7. februar 2018 kl. 19.00 i Store sal
 • Torsdag 8. marts 2018 kl. 19.00 i Store sal
 • Torsdag 12. april 2018 kl. 19.00 i Store sal.
 • Tirsdag 8. maj 2018 kl. 19.00 i Store sal
 • Onsdag 6. juni 2018 kl. 19.00 i Store sal.
 • Tirsdag 21. august 2018 kl. 19.00 i Store sal.
 • Onsdag 19. september 2018 kl. 19.00 i Store sal.
 • Torsdag 11. oktober 2018 kl. 19.00 i Store sal.
 • Tirsdag 13, november 2018 kl. 19.00 i Store sal

Alle kan komme. Tilhørere har dog ikke taleret.  

Menighedsmøde

Søndag den 26. november 2017 afholdes det årlige Menighedsmøde i Sognets Hus.

Her fortæller Menighedsrådet om dets arbejde, tanker og ideer. Regnskab og budget vil også blive gennemgået. 

Efter fremlæggelsen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til Menighedsrådet.

Alle har taleret på dette møde.

Sognepræst

Sognepræst Britta Raakjær Vind, født medlem af menighedsrådet

Britta Raakjær Vind, kbf.*

Duekær 8, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 31 47
bkv@km.dk

* kirkebogsførende

Træffes tirsdag, onsdag og fredag
kl. 11.00 - 12.00
Torsdag kl. 17.00 - 18.00
samt efter aftale

Formand

Vibeke Enghoff Jensen
Kuglens Kvarter 4
2640 Hedehusene
mobil 60 53 40 09
vibekeenghoff@gmail.com

Næstformand

Jógvan Sundskard
Fyrrevang 16
29620544
jsundskard@gmail.com

Kontaktperson

Kenneth Landgren
Korshavevej 5
2640 Hedehusene
mobil 25 70 35 95
netgren@icloud.com

Kirkeværge

Søren E. Sørensen
Bøgevang 30, Fløng
tlf. 46 56 26 33
mobil 23 68 80 14
ses@sorensen44.dk

Kasserer

Kurt Keldebæk Rasmussen
Birkevang 6
2640 Hedehusene
mobil 24 49 67 16
kurt.keldebaek@gmail.com

(MAU), medlem af Valgbestyrelsen

Formand for Kirke-& Kirkegårdsudvalget og Møde-og Aktivitetsudvalget (MAU), medlem af Valgbestyrelsen

Anette Balle Jepsen
Fagerbo 65
2640 Hedehusene
mobil 6116 9757
abaj@di.dk

Valgbestyrelsen og bladudvalget

Carsten Smith Thorius
Magnoliavej 19
2640 Hedehusene
mobil 2011 9433
carstenthorius@gmail.com

Ejendomsudvalg og Legatudvalg

Hanne Hansen
Søndervangen 5, Marbjerg
2640 Hedehusene
mobil 6082 9759
hanne.hansen@email.dk