Menighedsrådsmøder 2018

Fløng Menighedsråd afholder offentlige møder:

  • Onsdag 6. juni 
  • Tirsdag 21. august 
  • Onsdag 19. september 
  • Torsdag 11. oktober 
  • Tirsdag 13. november 

Alle møder afholdes kl. 19.00 i Store Sal. Tilhørere kan komme, men har ikke taleret.

Menighedsmøde

Fløng Menighedsråd afholder et årligt Menighedsmøde i Sognets Hus.

Her fortæller Menighedsrådet om dets arbejde, tanker og ideer. Regnskab og budget vil også blive gennemgået. 

Efter fremlæggelsen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til Menighedsrådet.

Alle har taleret på dette møde. Nærmere information om kommende Menighedsmøde her på siden.

Sognepræst

Sognepræst Britta Raakjær Vind, født medlem af menighedsrådet

Britta Raakjær Vind, kbf.*

Duekær 8, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 31 47
bkv@km.dk

* kirkebogsførende

Træffes tirsdag, onsdag og fredag
kl. 11.00 - 12.00
Torsdag kl. 17.00 - 18.00
samt efter aftale

Sognepræst Annika Pedersen

Fløng Byvej 16
2640 Hedehusene
tlf. 29103147
Ape@km.dk

Træffes tirsdag - fredag telefonisk
og i Sognets Hus efter aftale.
Mandag er fridag.

Formand

Vibeke Enghoff Jensen
Kuglens Kvarter 4
2640 Hedehusene
mobil 60 53 40 09
vibekeenghoff@gmail.com

Næstformand

Jógvan Sundskard
Fyrrevang 16
29620544
jsundskard@gmail.com

Kasserer og kontaktperson

Kurt Keldebæk Rasmussen
Birkevang 6
2640 Hedehusene
mobil 24 49 67 16

 

 

Kirkeværge

Søren E. Sørensen
Bøgevang 30, Fløng
tlf. 46 56 26 33
mobil 23 68 80 14
ses@sorensen44.dk

Medlem

Kenneth Landgren
Korshavevej 5
2640 Hedehusene
mobil 25 70 35 95
netgren@icloud.com

(MAU), medlem af Valgbestyrelsen

Formand for Kirke-& Kirkegårdsudvalget og Møde-og Aktivitetsudvalget (MAU), medlem af Valgbestyrelsen

Anette Balle Jepsen
Fagerbo 65
2640 Hedehusene
mobil 6116 9757
abaj@di.dk

Medlem (Møde-og Aktivitetsudvalget)

Ole Nygaard
Stenalderen
2640 Hedehusene

Ejendomsudvalg og Legatudvalg

Hanne Hansen
Søndervangen 5, Marbjerg
2640 Hedehusene
mobil 6082 9759
hanne.hansen@email.dk