Kirkeværge Søren E. Sørensen

Kirkeværge Søren E. Sørensen

En af Grundtvigs salmer indledes med ”Kirken den er et gammelt hus –”. Dette udsagn passer rigtigt godt til Fløng Kirke. Den er et historisk symbol på kristendommen i sognet siden ca. 1150, en ren kulturperle og et bygningsværk, der er værd at værne om. Det er en af grundene til, at Søren er gået ind i menighedsrådsarbejdet i Fløng Sogn. Søren er tilflytter, men har boet i Fløng siden 1977. Efter et langt og spændende liv som projektingeniør og afdelingsleder i en større entreprenør- og ingeniørvirksomhed, kan Søren dyrke sin interesse for det lokale samfund ved at være formand for Landsbylauget-Fløng Sogn og Kirkeværge. 

Søren E. Sørensen
Bøgevang 30
2640 Hedehusene
Kirkeværge, Fløng Sogn

Formand for Ejendomsudvalget
Tlf.46562633
Mobil: 23688014
mail: ses@sorensen44.dk

Af Kaj Jørgensen, tidl. formand for ejendomsudvalget

Ud over konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper har ansvaret for, er der en lang stribe aktiviteter, der i dag udgår fra Fløng Kirke. 

I fremtiden vil der være så gode forhold, at det bliver muligt at indfri ønsker, som ikke hidtil har kunnet lade sig gøre i det gamle Sognets Hus. Der kan f.eks. lejes lokale til mindehøjtidelighed efter bisættelse/begravelse. Derudover er der mulighed for at leje lokale til reception efter bryllup og velsignelse.

En nyskabelse er også, at Sognets Hus kan stilles til rådighed for folkelige og kulturelle foreninger i Fløng. Menighedsrådet har udarbejdet et regelsæt, prisliste mv. som kan afhentes på kirkekontoret.

Regelsættet kan downloades her

Nu får Sognets Hus endelig nyt tag

Billede 1
Billede 2
Billede 3
Billede 4

Af kirkeværge Søren E. Sørensen

Ved en voldgiftssag i april 2016 blev Fløng Menighedsråd tilkendt en erstatning til dække af projektering og etablering af et nyt tag. Det beløb er naturligvis en god start på et nyt tagprojekt, dog skal alle bevillinger approberes i provstiudvalget før igangsætning af en aktivitet.

Den 17. januar 2017 blev der skrevet kontrakt med firmaet Confermo Consulting Engineering som faglig bygherrerådgiver, og den 20. marts 2017 blev der indgået aftale om projektering med ingeniørfirmaet BUNCH Bygningsfysik ApS. Den rådgivende ingeniør har siden undersøgt det eksisterende zinktag (billede 1), og derefter udarbejdet et projektgrundlag, det har dannet basis for indhentning af entreprenørtilbud.

Af de indkommende tre tilbud, har rådgiver indstillet KBK Tagentreprise A/S som entreprenør på opgaven. Menighedsrådet har den 22. juni d.å. skrevet kontrakt med KBK Tagentreprise A/S om udførelse af det nye tag.

Det fysiske arbejde blev påbegyndt den 10.juli, og startede med etablering af stillads og overdækning, således at husets indvendige aktiviteter kan fortsætte ufortrødent i hele byggeperioden, der forventes at være afsluttet i begyndelsen af oktober 2017. (billede 2).

Selve tagkonstruktionen ændres en smule, idet der etableres en ny dampspærre af tagpap i stedet for den eksisterende der er af plastikfolie. Ligeledes bliver den færdige tagflade udført med gråt tagpap i stedet for det eksisterende tag af zink. Også tagrender udskiftes. Som noget nyt etableres der ovenlys over åbning ved indgangsparti.

Utæthederne ved taget har været kendt siden opførelsen af huset, men udbedring af manglerne har ikke kunnet påbegyndes før en afslutning af voldgiftsagen havde fundet sted. Derfor lider huset nu af omfattende følgeskader, -  så som ødelagte lofter, ødelagte indvendige døre, ødelagte gulve samt også alvorlige skader på udvendigt murværk mellem de to byggeafsnit. (billede 3 og billede 4).

Først når det udvendige arbejde er afsluttet, bliver de indvendige skader gennemgået og udbedret. Det vil således vare nogle måneder endnu inden Sognets Hus kvalitetsmæssigt har den stand, som de mange der benytter huset forventer og kan glæde sig til.