Der er valg til menighedsrådet hvert 4. år. Sidste gang, der blev afholdt valg i Fløng Sogn var i 2016. Her i 2020 skal der igen være valg til menighedsrådet, og det er første gang, at en ny valgform finder anvendelse.

Den nye valglov trådte i kraft den 1. januar 2020
Ved at klikke på overskriften kan du orientere dig i den nye valglov samt finde fire nye cirkulærer, som er trådt i kraft i januar 2020

Nedenfor finder du information om, hvordan valget til menighedsrådet finder sted i Fløng Sogn.

Forløbet ser således ud:

  • Tirsdag 1. september: Debataften
  • Tirsdag 15. september: Valgforsamling
  • Tirsdag 13. oktober: Frist for indlevering af alternativ liste
  • Torsdag 22. oktober: Ordinært menighedsrådsmøde
  • Tirsdag 10. november: Ordinært menighedsrådsmøde og konstituering
  • Tirsdag 17. november: Evt. afstemningsvalg

Her er resultatet fra Valgforsamlingen tirsdag 15. september i Fløng Sogn

Der er valgt følgende 8 medlemmer til menighedsrådet:

Vibeke Enghoff Jensen
Kurt Keldebæk Rasmussen
Søren E. Sørensen
Jegvan Sundskard
Lizzie Hansen
Ole Nygaard
Käthe Kristensen
Kenneth Landgren

Stedfortrædere:

Birthe Bjerre
Hanne Moltesen Ravn
Ragnhild Sørensen
Sara Enghoff Jensen

Alternativ liste kan indleveres inden 4 uger på kirkeministeriets formular 'Kandidatliste',https://www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/ 

Den alternative liste skal indleveres senest tirsdag den 13. oktober enten på kirkekontoret, i postkassen ved Sognets Hus eller på mail floeng.sogn@km.dk. Bliver der indleveret alternative lister, afholdes der afstemningsvalg tirsdag den 17. november 2020.

Offentligt menighedsrådsmøde torsdag 22. oktober kl. 19.00

Dagsorden til dette møde lægges op her på siden. Følg dette link

Offentligt menighedsrådsmøde tirsdag 10. november kl. 19.00

Hvis der er fundet de 8 medlemmer til Fløng Menighedsråd, er der mulighed for konstituering. Det vil sige, at der udpeges en formand, en næstformand, en kontaktperson, en kirkeværge, og en kasserer. Ligeledes fordeles posterne i en række underudvalg som f.eks. valgudvalget.

Alle er velkomne som tilhørere, men har ikke taleret.

Afstemningsvalg tirsdag 17. november kl. 19.00

Såfremt der er indgivet ny liste 13. oktober, vil der denne dag være afstemningsvalg.

Søndag 29. november: Kom til festlig sammenkomst 1. søndag i advent efter gudstjenesten - skiftedag i menighedsrådet og 10-års fødselsdag for Sognets Hus

Efter gudstjenesten kl. 10.00 ved Britta Raakjær Vind, er alle indbudt til en lille sammenkomst i Sognets Hus. Vi vil markere, at det nyvalgte menighedsråd tiltræder, og sige tak til de afgående menighedsrådsmedlemmer. Samtidig vil vi fejre, at Sognets Hus har 10-års fødselsdag.

Der vil blive budt på et glas og lidt mundgodt.

Menighedsrådet