Valget til menighedsrådet er afsluttet i Fløng sogn.

Det var første gang, at en ny valgform blev taget i anvendelse. Den nye valglov trådte i kraft 1. januar 2020, - ved at klikke på overskriften kan du orientere dig i valgloven og finde de nye cirkulærer.

Der er valg til menighedsrådet hvert 4. år. Det næste valg til menighedsrådet finder således sted i 2024

Det nye menighedsråd er valgt

Da der ikke er indleveret alternative lister til evt. afstemningsvalg, ser det kommende menighedsråd således ud:

8 medlemmer:
Vibeke Enghoff Jensen
Kurt Keldebæk Rasmussen
Søren E. Sørensen
Jógvan Sundskard
Lizzie Hansen
Ole Nygaard
Käthe Rindom Kristensen
Kenneth Landgren

4 stedfortrædere/ suppleanter:
Birthe Bjerge
Hanne Moltesen Ravn
Sara Enghoff Jensen
Ragnhild Sørensen

Der er afholdt kon tirsdag den 10. november kl. 19.30, skal menighedsrådet konstituere sig med formand, næstformand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge. Kirke- og kirkegårdsudvalget samt valgbestyrelsen skal nedsættes, øvrige udvalg nedsættes afhængig af aftenens forløb.

Alle er velkomne som tilhørere uden taleret. Vi tilstræber dog, at man har mulighed for at komme til orde afhængig af mængden af punkter, samt hvordan mødet skrider frem.

Tak for en velfungerende valgforsamling. Det er vigtigt for sognet med så bredt et menighedsråd som muligt - så tak til jer, der mødte op og ikke mindst jer, der stillede op.

På valgbestyrelsens vegne

Vibeke Enghoff Jensen

Søndag 29. november: Kom til festlig sammenkomst 1. søndag i advent efter gudstjenesten - skiftedag i menighedsrådet og 10-års fødselsdag for Sognets Hus

Efter gudstjenesten kl. 10.00 ved Britta Raakjær Vind, er alle indbudt til en lille sammenkomst i Sognets Hus. Vi vil markere, at det nyvalgte menighedsråd tiltræder, og sige tak til de afgående menighedsrådsmedlemmer. Samtidig vil vi fejre, at Sognets Hus har 10-års fødselsdag.

Der vil blive budt på et glas og lidt mundgodt.

Menighedsrådet