Du er her: 

Nyt program for højskoleaftner i Fløng 2018-2019 udkommet

Klaus Birkholm er den første foredragsholder. Han har skrevet bogen "Efter Mennesket", hvor han forsøger at besvare disse spørgsmål. Han er tidl. højskoleforstander, radiojournalist og medlem af Det Etiske råd fra 2003 – 2011

Over fem aftner i efteråret 2018 og foråret 2019 vil vi gennem foredrag og debat belyse den moderne teknologis indflydelse på vores liv. - Er menneskeligheden under forandring?

De nye teknologiske fremskridt får efterhånden afgørende indflydelse på vores liv og de traditionelle og kulturbærende værdier. Men hvordan påvirker det mennesket?

Mange børn får en iPad, som de kan sidde og kigge på, mens deres forældre ofte er optagede af at kigge på hver deres skærm. Hvilken indflydelse vil det få på menneskers liv og samværsformer?

Kunstig intelligens forudsiges at blive en lige så stor omvæltning for samfundet som den industrielle revolution for ca. 250 år siden. Den kan forbedre vores sygdomsbehandling, - men kan også skræmme, fordi den udfordrer vores ide om, hvad det vil sige at være menneske.

Digitaliseringen gør os ikke nødvendigvis klogere, ligesom kunstig intelligens ikke kan afgøre, hvad der er moralsk rigtigt og forkert. Hvad kan det betyde for os, og for vore børn og unge? Gennem fem foredrag ser vi på teknologiens indflydelse på menneskers liv og samvær. Vi den menneskelige kultur forsvinde? Hvad er afgørende for at være menneske? Læs mere

Del dette: